Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy umocnienia skarp w pasach dróg

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy umocnienia skarp w pasach dróg

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
powiat: olsztyński
89/512-68-24
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Stawiguda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy umocnienia skarp w pasach dróg gminnych na działkach :
1) Skarpa nr 1: 118/1 i 3619/26 w obrębie Ruś
2) Skarpa nr 2: 3628/6 i 3628/5 w obrębie Ruś
3) Skarpa nr 3: 209/8 i 166/5 w obrębie Ruś
2. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje:
A. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - 5 egz. i dodatkowe na dyskietce lub CD zapisanych w formacie pdf.;
Projekt budowlany i wykonawczy branży budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z póżn. zm).
B. wykonanie mapy do celów projektowych - 1 kpl
C. kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 08.06.2004r. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem kodów CPV - Wspólnego Słownika Zamówień - 1 kpl. i dodatkowo na CD;
D. opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 kpl i dodatkowo na CD
E. uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
F. uzyskanie pozwolenia na budowę
Zaleca się przeprowadzenie wizji w miejscu objętym zamówieniem.
Na stronie Zamawiającego: www.bip.stawiguda.pl zamieszczone zostają badania geologiczne skarp i opinia techniczna.

Dokument nr: BiZ.271.0.2018

Otwarcie ofert: 9. Termin otwarcia ofert 16.05.2018r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty: 16.05.2018r. godz. 10:45
Urząd Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
pokój nr 18 (sekretariat)

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: czas realizacji: 180 dni, w tym:
- koncepcja - 30 dni od podpisania umowy
- projekt budowlany - do 120 dni od podpisania umowy
- projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, SWiOR - 180 dni od podpisania umowy
- uzyskanie pozwolenia na budowę - 180 dni od podpisania umowy

Wymagania:
4. Okres gwarancji: nie dotyczy
5. Rodzaj wynagrodzenia: ryczałtowe
6. Warunki płatności: 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury, rachunku dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
10. Sposób przygotowania oferty:
- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego ze wskazaniem jej oznakowania (np. oferta na............nie otwierać do dnia..........do godz.......)
11. Kryterium oceny ofert i sposób oceny ofert: najniższa cena, waga 100%

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu: Magdalena Barska, tel. 89/512-68-24

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.