Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i montaż drewnianych wiat przystankowych

Przedmiot:

Wykonanie i montaż drewnianych wiat przystankowych

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA FREDROPOL
Fredropol 15
37-734 Fredropol
powiat: przemyski
tel. 016 671 98 18 w. 24
skatek@fredropol.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Fredropol
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z zamiarem udzjelenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwracamy się o przedstawienie oferty cenowej na usługę: ,, Wykonanie i montaż drewnianych wiat przystankowych "
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i montaż 5 sztuk, drewnianych wiat przystankowych na fundamencie betonowym, wraz z wyłożeniem podłoża wewnątrz przystanku kostką brukową gr 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo - piaskowej z zakończeniem obrzeżem chodnikowym, według załączonej dokumentacji technicznej, we wskazanych miejscowościach Gminy Fredropol.
Dopuszcza się zamianę bali drewnianych ścian z przekroju okrągłych na prostokątne oraz pokrycia dachu z dachówki z posypką na blachodachówkę w kolorze antracyt.

Dokument nr: KI.271.P.3b.2018

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 6- sekretariat) lub pocztą na adres ;
Urząd Gminy Fredropol. 37-734 Fredropol 15 lub drogą e-mail: skatek@fredropol.pl,
Termin złożenia oferty - do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia - do 31. 07. 2018 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia robót: po podpisaniu umowy i uzgodnieniu z Inwestorem kolejności wykonywania wiat.

Wymagania:
5. Termin płatności - do 30 dni od otrzymania faktury.
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
Posiadają niezbędny potencjał ludzki i sprzed odpowiedni do wykonania przedmiotu zapytania o cenę.
7. Podstawą wyboru oferty będą kryteria oceny ofert : cena 100 %.
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.

Uwagi:
Zapytanie o cenę
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Sebastian Kątek, tel. 016 671 98 18 w. 24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.