Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
453z dziś
4270z ostatnich 7 dni
14865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie obiektów

Przedmiot:

Przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie obiektów

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
powiat: Katowice
032 208-35-59 kom. 694-469-245 fax. 032 208-35-58
dwitkowski@sum.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie obiektów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w ośrodkach w Katowicach, Katowicach-Ligocie, Sosnowcu, Zabrzu oraz w Bytomiu.
Szczegółowy zakres robót wraz z lokalizacją zawarty jest w następujących załącznikach:
- nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- nr 3.1 i 3.8 - Wykaz urządzeń do wypełnienia,

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składnia ofert upływa 11.05.2018r. do godz. 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
2. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub faxem - 032- 208-35-58.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji prac:
a) Przegląd w terminie do 30 dni od daty podpisania zlecenia.

Uwagi:
Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium wyboru ofert:
1. Kryterium oceny ofert jest:
1. A. cena oferty brutto - waga 79 pkt.,
A=[(najniższa zaoferowana cena (w zł))/(cena oferty badanej (w zł))] x 79pkt.
A - ilość punktów za kryterium ,,cena oferty brutto",
2. B. termin realizacji (liczony w dniach) -waga maksymalna 21 pkt.
Realizacja do 15 dni kalendarzowych, Wykonawca otrzyma 21 pkt.
Realizacja do 20 dni kalendarzowych, Wykonawca otrzyma 14 pkt.
Realizacja do 25 dni kalendarzowych, Wykonawca otrzyma 7 pkt.
Realizacja do 30 dni kalendarzowych, Wykonawca otrzyma 0 pkt.
2. Ceny podane w ofercie są stałe.
Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:
- zał. nr 1 - Formularz ofertowy,
- zał. nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- zał. nr od 3.1 do 3.8 - Wykaz urządzeń do wypełnienia,
- zał. nr 4 - Wzór umowy

Kontakt:
Osoba do kontaktów z Wykonawcami :
mgr inż. Dominik Witkowski - Dział Techniczny
Tel. 032 208-35-59
kom. 694-469-245
fax. 032 208-35-58

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.