Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wewnętrzny posterunku

Przedmiot:

Remont wewnętrzny posterunku

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ul. 11-GO LISTOPADA 37/59
26-600 RADOM
powiat: Radom
tel.: 048 362 91 91 fax.: 048 345 27 15, tel. 483452168
wir.kwp@ra.policja.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: RADOM
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia: Posterunek Policji Łaskarzew remont wewnętrzny .

Otwarcie ofert: 12. Termin otwarcia ofert :.. 11.05.2018 godz. 13;15

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin złożenia ofert: .Wydział Inwestycji i Remontów ul. 11 Listopada 37/59,
26-600 Radom lub wir.kwp@ra.policja.gov.pl do dnia 11.05.2018 do godz. 13;00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: ...31.08.2018.....

Wymagania:
5. Kryteria wyboru ofert:... 100% cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *: ... uprawnienia budowlane ,
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa , oświadczenie o nie zaleganiu
z uiszczenia podatków , opłat składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ( wg wzoru w
załączniku)
7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści : Projekt
umowy.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego
wniesienia:.....wg. Umowy.
9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *: 5 lat gwarancji.
10. Sposób przygotowania oferty: ... powinna zawierać cenę netto i brutto oraz dokumenty
wyszczególnione w pkt.6
13. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji. Liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji w przypadku
ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze
oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze wszystkimi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Uwagi:
Zaproszenie do złożenia oferty
dot. -udzjelenia zamówienia publicznego
wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, póz. 1579 z późn. zm.)

Kontakt:
4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: ...Hubert Cis tel. 483452168

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.