Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
416z dziś
4233z ostatnich 7 dni
14828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont placu zabaw

Przedmiot:

Remont placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 373 33 33
bielany.wzp@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 346, przy ul. Klaudyny 8 w Warszawie,
Opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalny Użytkowy z lutego 2018 r. oraz Przedmiar robót.
(opis przedmiotu zamówienia),

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 17.05.2018r.
Termin do, którego można złożyć ofertę 14-05-2018 Oferty można składać:
o faksem, nr faksu 22 37 33 3 82
o drogą elektroniczną na adres: bielany.wzp@um.warszawa.pl
o pisemnie na adres: Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Wydział Zamówień Publicznych, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pokój 385.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy, do 27 lipca 2018 r.

Wymagania:
Zapraszamy zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej -100% cena
Informacja o wymaganych warunkach przedmiotowych i podmiotowych, jeżeli przewiduje się je w postępowaniu a także wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia tych warunków.
Zdolność techniczna.
Za spełniających warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali usługę polegającą na budowie placu /ów zabaw o nawierzchni bezpiecznej na kwotę co najmniej 75 000,00 zł. Oferent na etapie składania oferty zobowiązany jest załączyć dokument / dokumenty potwierdzające zdolność techniczną.
Termin związania ofertą - 30 dni
Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją przed upływem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu.
Do oceny nie będą brane oferty złożone przez Wykonawców którzy:
a. wykonali usługę, dostawę lub robotę budowlaną, która z winy wykonawcy obarczona była wadą powodującą konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez zamawiającego,
b. nie wywiązali się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi z przyczyn przez siebie zawinionych,
c. zamawiający odstąpił od umowy lub rozwiązał umowę z winy wykonawcy oraz oferty nie spełniające wymogów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu.
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.
6. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.