Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2018-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 71 01, faks 22 443 71 02
zam_publ@ursynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w stałej drożności, systematycznym oczyszczaniu oraz konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, (tj. kanałów deszczowych, wpustów ulicznych z udrożnieniem przykanalików (przyłączy), studni rewizyjnych oraz studni chłonnych przy uwzględnieniu następujących parametrów: Sieć kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych Dzielnicy Ursynów - własność miasta, pozostającej w eksploatacji i konserwacji tutejszego Urzędu, nie przekazanej do MPWiK S.A. A. Wykaz przewodów i urządzeń 1. ul. Pląsy a) przewody O 315 366,0 m O 160 11,5 m b) wpusty uliczne 5 szt. c) studnie rewizyjne O 1200 11 szt. 2. ul. Buszycka a) przewody O 400 290,0 m O 315 50,0 m O 200 293,5 m O 160 6,0 m b) wpusty uliczne 11 szt. c) studnie rewizyjne O 1200 17 szt. d) osadnik szlamowy O 2000........ .1 szt. e) separator lamelowy EKOL-UNICON 10/100................................................1 szt. 3. ul. Jaworowa / ul. Wełniana a) przewody O 400 198,0 m O 315 216,5 m O 160 73,0 m b) wpusty uliczne 16 szt. c) studnie rewizyjne O 1200 19 szt. d) separator koalescencyjno-cyrkulacyjny AWAS SK-200, D 2000....................1 szt. e) odstojnik szlamowy AWAS-SK, O 2000..............................................1 szt. f) zbiornik retencyjny o wym. 14x8x4m w którym znajduje się przepompownia wyposażona w 2 pompy zatapialne FLAGT CP 3085 MT..........................1 szt. 4. ul. Farbiarska / ul. Ludwinowska / ul. Jeziorki o ul. Farbiarska na odc. od rowu melioracyjnego PS-3 do studni rewizyjnej SR-31 a) przewody D 1200 34,0 m D 800 44,0 m D 500 25,5 m D 400 45,8 m D 300 23,7 m b) wpusty uliczne 5 szt. c) studnie rewizyjne O 2000 3 szt. O 1500 2 szt. O 1200 3 szt. d) separator lamelowy z osadnikiem ESL-H 50/500/5000 S, D 3000................1 szt. e) studnia rozprężna O 2000 mm.......................................................1 szt. f) studnia rewizyjna z osadnikiem O 2500 mm.......................................1 szt. g) przepompownia ścieków deszczowych..................................................1 szt. składająca się z: - zbiornika przepompowni C35/45 O 2500 mm H= 5,92 m - 2 pompy zatapialne ABS XFP 100-CB1 PE29/4-C-50 - osprzętu hydrauliczno-mechanicznego - układu zasilająco - sterującego (sterownik dwupompowy PS2-LCD N o ul. Ludwinowska na odc. od studni rewizyjnej SR-4 do ul. Puławskiej (do studni rewizyjnej SR-13) a) przewody D 1200 49,5 m D 1000 140,0 m D 400 74,5 m D 300 118,7 m b) wpusty uliczne 11 szt. c) studnie rewizyjne O 2000 5 szt. O 1500 1 szt. O 1200 5 szt. 5. ul. Pustułeczki a) przewody D 300 115,0 m D 200 24,0 m b) studnie rewizyjne O 1200 3 szt. c) wpusty uliczne 6 szt. 6. ul. Dembego a) przewody D 300 238,0 m D 200 42,0 m c) studnie rewizyjne O 1200 9 szt. d) wpusty uliczne 10 szt. 7. ul. Kabacka odc. Relaksowa-Dembego a) przewody D 300 100,5 m D 200 17,0 m b) studnie rewizyjne O 1200 2 szt. c) wpusty uliczne 2 szt. 8. ul. Imbirowa odc. Kakaowa-Kokosowa a) przewody D 300 48,0 m D 200 10,5 m b) studnie rewizyjne O 1200 1 szt. c) wpusty uliczne 3 szt. 9. ul. Cybisa a) przewody D 200 46,0 m b) studnie rewizyjne O1200 3 szt. c) wpusty uliczne 3 szt. 10. ul. Relaksowa a) przewody D 600 128,0 m D 500 188,5 m D 400 45,0 m D 200 67,5 m b) studnie rewizyjne O 1200 13 szt. c) wpusty uliczne 9 szt. 11. ul. Bażancia a) przewody D 200 85,0 m b) studnie rewizyjne O 1200 3 szt. c) wpusty uliczne 2 szt. 12. ul. Raniuszka a) przewody D 400 300,0 m b) studnie rewizyjne O 1200 7 szt. c) wpusty uliczne 7 szt. 13. ul. Makolągwy odc. Roentgena-Rolna a) przewody D 200 200,0 m b) wpusty uliczne 4 szt. 14. parking przy ujęciu wody ul. Dzierzby róg ul. Puławskiej a) separator benzynowy typu AWAS-B NG 6.......................................1 szt. b) wpusty uliczne 1 szt. 15. al. KEN (parking przy ul. Raabego 1) a) wpusty uliczne 1 szt. 16. ul. Raabego 7 a) wpusty uliczne 2 szt. B. Czyszczenie kanalizacji bezodpływowej 1. ul. Jagielska a) wpusty uliczne 1 szt. b) studnie chłonne 2 szt. 2. ul. Kuropatwy a) wpusty uliczne 5 szt. b) studnie chłonne 2 szt. c) przewód D 150 80 m 3. ul. Pelikanów a) wpusty uliczne 2 szt. b) studzienki 2 szt. c) przewód D 200 120 m 4. ul. Kapeli/ul. Gajdy a) wpusty uliczne 4 szt. b) studzienki 2 szt. c) przewód D 150 80 m 5. ul. Braci Wagów (parking przy ul. Meander 15, 19) a) wpusty uliczne 5 szt. C. Czyszczenie przewodów i urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego a) wpusty uliczne 10 szt. b) studzienki 5 szt. Zestawienie: a) przepompownia ścieków O 2500...................... 1 szt. b) separatory............................................................4 szt. c) osadniki szlamowe O 2000................................2 szt. d) zbiornik retencyjny..........................................1 szt. e) studnia rewizyjna z osadnikiem O 2500...............1 szt. f) studnie rewizyjne O 2000...............9 szt. O 1500...............3 szt. O 1200............105 szt. g) studnie chłonne O 1600...................................4 szt. h) wpusty uliczne................................. ...........125 szt. i) przewody D 1200..................................83,5 m D 1000.................................140,0 m D 800 ...................................44,0 m D 600 ...................................128,0 m D 500 ..................................214,0 m D 400..................................953,3 m D 315..................................632,5 m D 300..................................643,9 m D 200..................................905,5 m D 160 ...................................90,5 m D 150 .................................160,0 m j) analiza chemiczna ścieków deszczowych na wylotach do trzech odbiorników - rowów melioracyjnych (x4): - przy ul. Karczunkowskiej - przy ul. Moczydłowskiej - przy ul. Dzierzby D. Do obowiązków eksploatatora należy: - prowadzenie stałego nadzoru nad urządzeniami i sieciami kanalizacji deszczowej, - utrzymanie przewodów i urządzeń służących do oczyszczania ścieków w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej, a w przypadku ich awarii natychmiastowego przystąpienia do jej usunięcia, - czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej - 3 razy w ciągu trwania umowy. W zainstalowanych urządzeniach oczyszczających ścieki (separatory i osadniki szlamowe) 1. Kontrola szlamu i oleju. 2. Usunięcie produktów separacji i piasku w opakowania zbiorcze lub pojazdy serwisowe i ich unieszkodliwienie - 4 razy w ciągu trwania umowy. 3. Kontrola stanu technicznego komponentów. 4. Systematyczne naprawy drobnych uszkodzeń. 5. Zlecenie wykonania badań oczyszczonych ścieków deszczowych w zakresie zawiesiny ogólnej, węglowodorach ropopochodnych i substancji ekstrahujących się eterem naftowym z prób pobieranych: ? za studzienką z matami sorbującymi substancje ropopochodne (ul. Wełniana i ul. Jaworowa) - 2 razy w ciągu trwania umowy, ? na wylocie ścieków do rowu nr 1 (ul. Buszycka) - dodatkowo badania w zakresie żelaza ogólnego - 2 razy w ciągu trwania umowy, ? na wylocie ścieków do rowu wzdłuż ul. Puławskiej (ul. Dzierzby) - dodatkowo badania w zakresie BZT5 - 2 razy w ciągu trwania umowy. Przepompownia wód opadowych w ul. Jaworowej róg ul. Wełnianej: 1. Czyszczenie zbiornika retencyjnego o wym. 14x8x4m w którym znajduje się przepompownia wyposażona w 2 pompy zatapialne FLAGT CP 3085 MT - 1 raz w ciągu trwania umowy. 2. Bieżąca kontrola pracy pomp zainstalowanych w zbiorniku retencyjnym, natomiast w przypadku awarii pomp w zbiorniku należy: - zablokować dopływ lub odpływ wód opadowych, - wyłączyć z pracy pompy zatapialne, - natychmiast powiadomić odpowiednie służby lub firmy posiadające środki techniczne do zminimalizowania skażenia środowiska. 3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego opróżnienia zbiornika retencyjnego w przypadku uszkodzenia instalacji zrzutowej lub urządzeń oczyszczających wody opadowe oraz wywozu wód opadowych poza teren osiedli. Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Farbiarskiej (pracuje automatycznie): 1. Utrzymanie w ciągłej pracy urządzeń przepompowni (m.in.: nadzór nad pracą pompowni, kontrola urządzeń sterujących pracą pomp, sprawdzanie zawieszenia pływaków, działania sterownika). 2. Bieżąca kontrola pracy pomp - czyszczenie pomp w przypadku kiedy pompa nie pompuje cieczy lub występuje spadek wysokości podnoszenia cieczy lub wydajności pompy. 3. Czyszczenie zbiornika przepompowni - 1 raz w ciągu trwania umowy. 4. W razie awarii grożącej zalaniem - wypompowanie nadmiaru ścieków, usunięcie awarii i doprowadzenie pompowni do pełnej sprawności. 5. Przeglądy instalacji elektrycznej. 6. Naprawy drobnych uszkodzeń. Przedmiot zamówienia należy wykonać, zgodnie z: 1) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością, 2) wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm. Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej 1.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.). 2.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługi przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 3.Warunek, o którym mowa w pkt. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz - wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; - przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ

CPV: 90641000-2,90642000-9,90513900-5

Dokument nr: 554158-N-2018, KZP-XII-WZP.271.33.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ursynow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
Adres:
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3.4 SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w Warszawie w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze, stanowiska od 1 do 5.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-16, godzina: 12:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że: 1) W zakresie warunku odnoszącego się do wiedzy i doświadczenia: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) lub wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na eksploatacji lub bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 70.000,00 złotych. UWAGA! 1 Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie. 2 W przypadku gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość wykonanej dotychczas usługi będzie nie mniejsza niż 70.000,00 złotych brutto. 2) W zakresie warunku odnoszącego się do potencjału technicznego: Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji* posiadającym normy emisji spalin co najmniej EURO 4. * Zamawiający uznaje, że samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji jest pojazd, który przeznaczony jest do czyszczenia kanałów o średnicach, co najmniej w przedziale, od 50 do 300 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego. Pojazd będzie zdolny do usuwania zanieczyszczeń i osadów ze studzienek kanalizacyjnych, wypompowywania wody.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług (zgodny załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Wykazu urządzeń technicznych (pojazdów) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodny z treścią załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) wypełnionego przedmiaru - wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ. c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie Zadania na jakie składa ofertę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.). f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: ? zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. d) i e) SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. d) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Aspekt środowiskowy - Norma czystości emisji spalin pojazdów 20,00
Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.