Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
352z dziś
4169z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Porąbka
Ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
powiat: bielski
tel 33/ 827-28-10, fax. 033 827-28-00
anna.omasta@ug.porabka.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Porąbka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy robót budowlanych z zakresie budowy oświetlenia ulicznego i zewnętrznego na terenie Gminy Porąbka, z podziałem na pięć części:
1) Część 1 ,,Zabudowa punktu zapalania oraz oprawy oświetlenia ulicznego w Czańcu przy ul. Miejskiej".
2) Część 2 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce wzdłuż ul. Podhalańskiej"
3) Część 3 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Kobiernicach wzdłuż ul. Zastruzie".
4) Część 4 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie wzdłuż ul. Różanej - etap I ".
5) Część 5 ,,Budowa oświetlenia zewnętrznego dla ,,Strefy Aktywnego wypoczynku w sołectwie Kobiernice (siłownia zewnętrzna i rowerowy plac zabaw Pumptrack)".
. W zakres realizacji poszczególnych części zamówienia wchodzą następujące roboty:
1) Część 1 ,,Zabudowa punktu zapalania oraz oprawy oświetlenia ulicznego w Czańcu przy ul. Miejskiej":
1. Zabudowa układu sterującego:
a) montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg.
b) podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
2. Budowa i podłączenie oprawy oświetlenia ulicznego:
a) montaż rur osłonowych stalowych na słupie,
b) montaż wysięgnika rurowego o asie do 15 kg na słupie,
c) montaż przewodów do opraw oświetleniowych,
d) montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku.
3. Dopuszczenie do prac przez RD.
2) Część 2 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce wzdłuż ul. Podhalańskiej":
1. Budowa stanowisk słupowych:
a) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych pojedynczych o długości do 10,5 m z osprzętem - 6 szt.
2. Montaż sieci oświetlenia ulicznego przęsła sieci oświetlenia ulicznego:
a) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXs lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 - 0,185 km,
b) montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej (bezpieczniki, ograniczniki przepięć).
3) Montaż opraw oświetleniowych:
a) montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - 4 szt.
b) wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi,
c) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 4 szt.
d) podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce.
4) Wykonanie uziemienia linii napowietrznej:
a) przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 120 mm2)
b) mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gr. kat. III.
5) Pomiary odbiorcze.
6) Dopuszczenie do prac przez RD.
7) Obsługa geodezyjna.
3) Część 3 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Kobiernicach wzdłuż ul. Zastruzie":
1. Budowa stanowisk słupowych:
a) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych pojedynczych o dł. do 10,5 m z osprzętem - 4 szt.
2. Montaż sieci oświetlenia ulicznego przęsła sieci oświetlenia ulicznego:
a) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXs lub podobnych o przekroju 4x50
mm2 - 0,130 km,
b) montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej (bezpieczniki, ograniczniki przepięć).
3. Montaż opraw oświetleniowych:
a) montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - 2 szt.
b) wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi,
c) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 2 szt.
d) podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce.
4. Wykonanie uziemienia linii napowietrznej
a) przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 120 mm2)
b) przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach ( bednarka o przekroju do 200 mm2)
c) Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gr. kat. III
5. Pomiary odbiorcze.
6. Dopuszczenie do prac przez RD.
7. Obsługa geodezyjna.
4) Część 4 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie wzdłuż ul. Różanej - etap I":
1. Budowa stanowisk słupowych:
a) montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych pojedynczych o dł. do 10,5 m z osprzętem - 4 szt.
2. Montaż sieci oświetlenia ulicznego przęsła sieci oświetlenia ulicznego:
a) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXs lub podobnych o przekroju 4x50
mm2 - 0,111 km,
b) montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej (bezpieczniki, ograniczniki przepięć).
3. Montaż opraw oświetleniowych:
a) montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - 4 szt.
b) wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi,
c) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED 8950 lm, Tb= 3500K P=80W- 2 szt.
d) podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce.
4. Pomiary odbiorcze.
5. Dopuszczenie do prac przez RD.
6. Obsługa geodezyjna.
5) Część 5 ,,Budowa oświetlenia zewnętrznego dla Strefy Aktywnego wypoczynku w sołectwie Kobiernice ( siłownia zewnętrzna i rowerowy plac zabaw Pumptrack)":
1. Szafka pomiarowo-rozdzielcza:
a) dostawa i montaż szafki pomiarowo-rozdzielczej z osprzętem - zgodnie z dokumentacją projektową,
b) wykonanie uziomów,
c) badania i pomiary instalacji.
2. Sieci zewnętrzne - oświetlenie terenu:
a) montaż linii kablowej typu YKYżo 5x6mm2 z robotami towarzyszącymi,
b) montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg, z fundamentem i osprzętem - 6 szt.
c) montaż opraw oświetleniowych - 6 szt.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (po jednej ofercie na każdą z pięciu części przedmiotu zamówienia). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia - Dokumentacja techniczna (ST) obejmująca:
Część 1 ,,Zabudowa punktu zapalania oraz oprawy oświetlenia ulicznego w Czańcu przy ul. Miejskiej":
1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Zabudowa punktu zapalania oraz oprawy oświetlenia ulicznego w Czańcu przy ul. Miejskiej"
2) Przedmiar robót: ,,Zabudowa punktu zapalania oraz oprawy oświetlenia ulicznego w Czańcu przy ul. Miejskiej"
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zabudowa punktu zapalania oraz oprawy oświetlenia ulicznego w Czańcu przy ul. Miejskiej"
Część 2 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce wzdłuż ul. Podhalańskiej":
1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce wzdłuż ul. Podhalańskiej"
2) Przedmiar robót: ,,Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego ul. Podhalańska Porąbka"
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ,,Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Porąbce wzdłuż ul. Podhalańskiej"
Część 3 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Kobiernicach wzdłuż ul. Zastruzie":
1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Kobiernicach wzdłuż ul. Zastruzie"
2) Przedmiar robót: ,,Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego ul. Zastruzie Kobiernice"
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Kobiernicach wzdłuż ul. Zastruzie"
Część 4 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie wzdłuż ul. Różanej - etap I":
1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie wzdłuż ul. Różanej"
2) Przedmiar robót: ,,Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego ul. Różana Bujaków - etap I"
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ,,Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Różanej w Bujakowie".
Część 5 ,,Budowa oświetlenia zewnętrznego - Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach":
1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Strefa Aktywnego wypoczynku w sołectwie Kobiernice (siłownia zewnętrzna i rowerowy plac zabaw Pumptrack)".
2) Przedmiar robót: ,,Strefa aktywnego wypoczynku w sołectwie Kobiernice - Instalacje elektryczne -oświetlenie zewnętrzne".
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ,,,,Oświetlenia strefy aktywnego wypoczynku w sołectwie Kobiernice".
6. Tam, gdzie w dokumentacji technicznej nastąpiło wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji i ST pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i ST oraz będą zgodne pod względem:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
- standardów emisyjnych.
7. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny również odpowiadać warunkom opisanym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Podane w dokumentacji informacje o producentach (o ile wystąpią) należy traktować pomocniczo, ponieważ mogą zostać zastosowane urządzenia i materiały innych wytwórców, ale posiadające cechy i parametry nie mniejsze niż zastosowane w projekcie (równoważne). Za zastosowanie innych zamiennych materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
8. Nad realizacją zadań będzie prowadzony nadzór inwestorki.
9. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie rozliczenie ryczałtowe w przypadku każdej z 5 części przedmiotu zamówienia.
10. Wszystkie certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dołączyć do materiałów odbiorowych.

CPV: 45232210 - 7

Dokument nr: ZP.271.3.11.2018

Składanie ofert:
1. Ofertę - odrębnie na każdą z pięciu części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą, elektronicznie e-mailem lub przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie e-puap zlokalizowanej na www.bip.porabka.pl zakładka: informacje ogólne) w terminie do 15.05.2018r. (wtorek) do godz. 10.00 na załączonym do Zaproszenia -Formularzu oferty wraz z załącznikami.
3. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Porąbka parter budynku - Biuro Obsługi Interesanta; e-mail: anna.omasta@ug.porabka.pl; elektroniczna skrzynka podawcza.

Miejsce i termin realizacji:
4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ROBOT
1. Terminy realizacji:
1) Część 1 ,,Zabudowa punktu zapalania oraz oprawy oświetlenia ulicznego w Czańcu przy ul. Miejskiej" - do 2 miesięcy od podpisania umowy.
2) Część 2 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce wzdłuż ul. Podhalańskiej"- do 3 miesięcy od podpisania umowy.
3) Część 3 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Kobiernicach wzdłuż ul. Zastruzie"- do 3 miesięcy od podpisania umowy.
4) Część 4 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie wzdłuż ul. Różanej - etap I "- do 3 miesięcy od podpisania umowy.
5) Część 5 ,,Budowa oświetlenia zewnętrznego Pumptrack w Kobiernicach"- do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Wymagania:
UWAGA: Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania prac instalacyjnych z pracami związanymi z realizacją budowy strefy aktywnego wypoczynku - planowana realizacja robót budowlanych czerwiec 2018r.
UWAGA: wymagane dla każdej z części zamówienia terminy realizacji obejmują również odbiór i usunięcie ewentualnych usterek.
2. Warunki płatności:
Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia przy realizacji każdej z pięciu części zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich (PLN). Zamawiający wymaga odrębnego fakturowania wykonanych robót budowlanych dla każdej z części zamówienia (na każdą z części zostanie podpisana odrębna umowy). Płatność będzie realizowana w terminie do 30 dni od przedstawienia faktury za należycie wykonane i odebrane protokołem końcowym roboty budowlane w ramach każdej części oddzielnie.
3. Wymagane warunki gwarancji i rękojmi:
1) Część 1 ,,Zabudowa punktu zapalania oraz oprawy oświetlenia ulicznego w Czańcu przy ul. Miejskiej" - 36 miesięcy na wykonane prace i zabudowane materiały oraz urządzenia od bezusterkowego odbioru robót.
2) Część 2 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce wzdłuż ul. Podhalańskiej"- 36 miesięcy na wykonane prace i zabudowane materiały oraz urządzenia od bezusterkowego odbioru robót.
3) Część 3 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Kobiernicach wzdłuż ul. Zastruzie"- 36 miesięcy na wykonane prace i zabudowane materiały oraz urządzenia od bezusterkowego odbioru robót.
4) Część 4 ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie wzdłuż ul. Różanej - etap I "- 36 miesięcy na wykonane prace oraz zabudowane materiały i urządzenia; a także 60 miesięcy na dostarczone i zabudowane oprawy LED od bezusterkowego odbioru robót.
5) Część 5 ,,Budowa oświetlenia zewnętrznego Pumptrack w Kobiernicach"- 36 miesięcy na wykonane prace i zabudowane materiały oraz urządzenia od bezusterkowego odbioru robót.
4. W uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, może być udzielone zamówienie na roboty zamienne według zasad wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie każdej z pięciu części zamówienia:
1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; należącym do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót z zakresu instalacji elektrycznych.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w pkt.1 Wykonawca do oferty musi załączyć informację dotyczącą osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (informacja zawarta w treści Formularza oferty).
5. CENA OFERTY
1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do Zaproszenia tj. Dokumentację techniczną określi cenę ryczałtową tej części zamówienia na którą składa ofertę, w złotych polskich, w rozbiciu na netto, podatek VAT, brutto (cyfrowo i słownie) na Formularzu oferty - stanowiącym załącznik do Zaproszenia.
2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004r. nr 54, poz.535 ze zm.). Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT niż 23% zobowiązany jest podać w ofercie podstawę prawną takiego działania.
3. Zasady dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego określa art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia, jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na budowie, ubezpieczenia budowy, usuwanie na swój koszt wszelkich napotkanych kolizji i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (opłaty za nadzory branżowe, itp.).
5. Zadeklarowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia. Podana w ofercie przez Wykonawcę cena powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.
6. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawcy bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi jego wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe jego ukończenie; a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
7. Załączona do Zaproszenia Dokumentacja techniczna stanowią jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej sporządzonej przez Wykonawcę w formie kosztorysu ofertowego.
8. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, jednak brak kosztorysu ofertowego nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia oferty.
9. Do obligatoryjnego przedstawienia kosztorysu ofertowego będzie zobowiązany Wykonawca którego oferta na realizację danej części zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
10. Podstawą dla Wykonawcy powinna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną i Dokumentację stanowiącą załącznik nr 1 do Zaproszenia.
11. Pozycje przyjęte w przedmiarach robót sporządzonych przez Projektanta nie są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisać i zmieniać pozycje kosztorysowe według własnych kalkulacji.
12. Zamawiający wymaga, aby do zrealizowania inwestycji użyto technologii, materiałów itp.
0 parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 1 do Zaproszenia czyli Dokumentacji technicznej.
13. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
14. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem wymogów prawa.
15. Uwaga: Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
1 budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr157, poz. 1314);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) Zamawiający dokona również oceny przyczyn różnic cenowych ofert poprzez porównanie poszczególnych elementów składających się na cenę , w szczególności cen materiałów.
16. Zamawiający może zażądać także przedłożenia kosztorysu ofertowego w ramach wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny, jeżeli kosztorys ten nie zostanie dołączony przez Wykonawcę do formularza oferty na etapie składania oferty.
17. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
18. Zamawiający informuję, że dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, popartych dowodami na to że zaproponowana cena nie zawiera rażąco niskiej ceny.
19. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w tekście oferty poprawi Zamawiający, zawiadamiając o tym niezwłocznie wykonawców, których oferta zostanie poprawiona.
6. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach każdej z pięciu części zamówienia Zamawiający
będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: 1) cena ofertowa - 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert.
3. Sposób przyznawania punktów: 1) cena ofertowa brutto
C min.
C = ---------------- x 100
C bad.
gdzie:
C - liczba punktów oferty badanej w kryterium cena
C min. - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert C bad. - cena (brutto) oferty badanej
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
2. UWAGA: złożenie formularza oferty bez informacji dotyczącej osób którymi dysponuje Wykonawca spełniając warunki postępowania - może spowodować odrzucenie oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ale dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z pięciu części zamówienia oddzielnie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. Konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10. Gmina Porąbka zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie, aż do chwili podpisania umowy z Wykonawcą.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert.
2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z niniejszym postępowaniem składane przez Zamawiającego i Wykonawców mogą mieć formę pisemną oraz mogą być przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail lub elektroniczna skrzynka podawcza).
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, szczególnie w zakresie rażąco niskiej ceny; oferowanych elementów wyposażenia, a także o uzupełnienie brakujących dokumentów.
5. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów lub nie spełniająca wymagań Zamawiającego wskazanych w treści niniejszego Zaproszeniu zostanie odrzucona.
6. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby, a także ceny złożonych ofert - poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku na stronie www.bip.porabka.pl w zakładce postępowania do 30 000 euro).
7. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Kontakt:
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU
1. w zakresie przedmiotu zamówienia: Tomasz Sordyl telefon kontaktowy: 33 827 28 16
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730-1530 , wtorek 730-1700 , piątek 730-1400 e-mail: tomasz.sordyl@ug.porabka.pl
2. w zakresie procedury: Anna Omasta telefon kontaktowy: 33 827 28 36
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730-1530 , wtorek 730-1700 , piątek 730-1400 e-mail: anna.omasta@ug.porabka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.