Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
4186z ostatnich 7 dni
14781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i montaż podziemnego pojemnika na odpady

Przedmiot:

Zaprojektowanie i montaż podziemnego pojemnika na odpady

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Przemyśl
Rynek 1
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
tel. 16 675-20-70
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zadania:

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta Przemyśla w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady.
37-700 Przemyśl, ul. Plac Rybi, działka nr 660/2 Obr. 207.

Teren objęty Układem Urbanistycznym miasta Przemyśla wpisanym do rejestru zabytków
pod numerem A-1493.
Zakres zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, łącznie z Decyzją Pozwolenia na budowę.
Nadzór archeologiczny.
Dostawa i montaż podziemnego zbiornika na odpady zmieszane z zagospodarowaniem terenu (różnica poziomu terenu).
Wykonawca do ofert załączy szczegółową charakterystykę proponowanego zbiornika na odpady zmieszane oraz warunki eksploatacji
Obsługa geodezyjna powykonawcza.
Opłata za zajęcie pasa drogowego (alternatywnie - opracowanie Projektu Organizacji Ruchu).
Zgłoszenie o zakończeniu budowy do PINB w Przemyślu
Wykonawca załączy do oferty warunki gwarancji.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonym
Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Dokument nr: RIF.7013.1.2018

Otwarcie ofert: 11.Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 17 maja 2018r. godz. 10 00.

Urząd Miejski Przemyśl

37-700 Przemyśl

Rynek 1 pok.20a II piętro.

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

Składanie ofert:
10. Termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w terminie do 17 maja 2018r. do godz. 9 00 na adres :

Urząd Miejski Przemyśl

37-700 Przemyśl

Rynek 1

Kancelaria Ogólna

w zamkniętej kopercie z napisem - ,,Oferta - RIF zbiornik podziemny na odpady, nie otwierać przed 17 maja 2018r. godz. 10 00 ".

Miejsce i termin realizacji:
6.Wymagany termin wykonania:

21 wrzesień 2018r.

Wymagania:
3.Kryterium wyboru oferenta:

100 % cena ryczałtowa
4.Sposób wyceny:

Ryczałtowy
5.Inne informacje:

Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Przewiduje się możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
7.Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże się jedną osobą, posiadającą wymagane prawem niezbędne uprawnienia projektowe oraz przynależność do Izby Samorządu Zawodowego w zakresie wykonania przedmiotowej dokumentacji - załączyć wymagane dokumenty.
Wykonawca wykaże się jedną osobą, posiadającą wymagane prawem kwalifikacje do pełnienia nadzoru archeologicznego - załączyć wymagane dokumenty.
Wykonawca wykaże się jedną osobą, posiadającą wymagane prawem niezbędne uprawnienia budowlane i przynależność do Izby Samorządu Zawodowego, pełniąca obowiązki kierownika budowy- załączyć wymagane dokumenty.
8.Wymagania w stosunku do wykonawcy:

Wynagrodzenie ryczałtowe.
Gwarancja 36 miesięcy. Wykonawca załączy do oferty warunki gwarancji.
Płatność za wykonany przedmiot zamówienia po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego robót.
W cenie ofertowej należy ująć utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki i demontażu,
Wykonawca do ofert załączy szczegółową charakterystykę proponowanego zbiornika na odpady zmieszane oraz warunki eksploatacji
Ofertę złożyć na załączonym druku.

Uwagi:
2.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO
w formule "Zaprojektuj i Wybuduj".

Kontakt:
9.Osoba do kontaktu:

Alicja Żelazko

Urząd Miejski Przemyśl

Wydział Rozwoju, Inwestycji

i Funduszy Zewnętrznych

tel. 16 675-20-70

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.