Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Białych Błotach.
Szubińskiej 7
86-005 Białe Błota
powiat: bydgoski
52 323 90 62.
inwestycje@bialeblota.eu
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Białe Błota
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na:
Pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej na zadaniu:
,,Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu"
(dotyczy inwestycji realizowanej w ramach postępowania przeprowadzonego na przełomie marca -kwietnia 2018 nr. pod numerem ZPI.271.13.2018.ZP1.)

Dokument nr: ZPI.271.32.2018.ZP1

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 maja 2018 r. do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega, iż oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Ofertę można złożyć w następujących formach:
? elektronicznej przesyłając na adres: inwestycje@bialeblota.eu lub
? papierowej, złożonej w kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.

Miejsce i termin realizacji:
Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.
Zakładany termin realizacji zamówienia - zakończenia realizacji inwestycji: do
30 listopada 2018 r.
Okres gwarancji: określony we wzorze umowy.

Wymagania:
.Oferta winna zawierać:
- formularz ofertowy,
- kopię uprawnień budowlanych,
- kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Uwagi:
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w systemie punktowym, zgodnie ze wzorem: C (ilość punktów przyznana badanej ofercie) = (cena najtańszej oferty/cena oferty badanej)*100
Tryb postępowania - zapytanie ofertowe. Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Jankowska-Cepak, tel. 52 323 90 62.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.