Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z oceną techniczną

Przedmiot:

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z oceną techniczną

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 500 6 200, fax (22) 613 24 52
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z oceną techniczną w zakresie zgodności wykonania robót z przepisami techniczno - budowlanymi - w 3 egzemplarzach.
2) Wykonanie projektu zagospodarowania działki - w 3 egzemplarzach.

Dokument nr: NZ/269/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2018 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 25.

Specyfikacja:
Dokumenty niezbędne do złożenia oferty można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 4 lub na stronie internetowej: zgn-wawer.pl

Składanie ofert:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 15.05.2018 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie przy ul. Trakt Lubelski 353.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: - 14 dni od podpisania umowy

Wymagania:
Rozliczenie wykonanych dokumentacji - ryczałtowe.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dysponują pracownikiem/ami, który posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462) oraz posiada/ją aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik Nr 2
3. Akceptują istotne dla stron postanowienia umowy - załącznik nr 3
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyn.
Do oferty należy załączyć: załącznik Nr 1- formularz ofertowy, załącznik nr 2 - uprawnienia, załącznik nr 3 - podpisany wzór umowy, wypis z rejestru działalności gospodarczej lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.