Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4009z ostatnich 7 dni
14650z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa bieżąca wiaduktu kolejowego w km 302,408

Przedmiot:

Naprawa bieżąca wiaduktu kolejowego w km 302,408

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
powiat: Poznań
61 633 21 08
malgorzata.butrymowicz@plk-sa.pl
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=47183
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
N.B. - naprawa bieżąca wiaduktu kolejowego w km 302,408 nad ul. Przepadek w Poznaniu oraz ściany oporowej w km 302,985 linii 003 Warszawa - Kunowice na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu w 2018 roku
Opis zapytania Wykonywanie robót w ramach naprawy bieżącej wiaduktu kolejowego w km 302,408 nad ul. Przepadek w Poznaniu oraz ściany oporowej w km 302,985, obiekty na linii 003 Warszawa - Kunowice na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu w 2018 roku.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym do wykonania Zamówienia;
4) jego oferta nie podlega odrzuceniu w przypadkach określonych w § 30 Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunek, określony w ust. 1, w tym:
1) określony w ust., że dysponuje osobami posiadającymi :
a) określony w ust. 1 pkt. 3 powyżej, jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje minimum: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej.
3. Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 4 poniżej metodą spełnia (1) - nie spełnia (0).
4. Na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu zakupowym,zgodnie z § 10 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 :
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kserokopią uprawnień, poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę, że osoby wymienione w wykazie posiadają uprawnienia do wykonywania prac (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).
5. Na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu zakupowym, Wykonawcy zobowiązani sa złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 2) powyżej,
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
ust. 6-17 zgodnie z SIWZ

Dokument nr: 0771/IZ16GM/02448/00158/18/E

Otwarcie ofert: Data otwarcia ofert 17-05-2018 10:00:00

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia 09-05-2018 11:13:17
Data i godzina składania ofert 17-05-2018 10:00:00
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=47183

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 31-08-2018
Miejsce realizacji zamówienia Magazyn w Sekcji Eksploatacji Poznan Glówny - Jakuba Wujka 35, Poznan

Wymagania:
Warunki płatności 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia
Warunki gwarancji 24 miesiące

Uwagi:
Termin związania ofertą 30 dni

Kontakt:
PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
Imię: Małgorzata
Nazwisko: Butrymowicz
Ulica: al. Niepodległości 8
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-875
Email: malgorzata.butrymowicz@plk-sa.pl
Telefon: 61 633 21 08
Dane kontaktowe operatora Pokaż dane kontaktowe
Jednostka organizacyjna /PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień
RFI Nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.