Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wodomierzy i modułów radiowych

Przedmiot:

Dostawa wodomierzy i modułów radiowych

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
powiat: jaworski
Tel. 76 887 43 23, fax: 76887 43 25
urzad@wadrozewielkie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wądroże Wielkie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz montażem dla potrzeb Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wodomierzy wraz z odczytem radiowym oraz montażem w ilości 167 szt.
2. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmować będzie:

,,Dostawa wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz montażem dla potrzeb Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim.
3. Warunki techniczne przedmiotu zamówienia:
Wodomierze o gwincie ?" (odpowiednik ?" średnicy przyłącza mieszkaniowego) długości 11 cm. Przepływ nominalny 1,0m3/h (MID 1,6m3/h)
1. Wodomierz DN 15- 1/2" , 11 cm długości
? Nakrętka półśrubunka 3/4", pasująca na gwint wodomierza DN 15
? Uszczelka DN 15
? Łącznik wodomierza z instalacją 1/2"
? Zawór odcinający 1/2"
? Przewód instalacji 1/2"
? odporny na ściskanie i zamarzanie
? obrotowe liczydło
? najlepsze na rynku zabezpieczenie antymagnetyczne
? wysoka klasa dokładności, R100, klasa B+, wodomierz jest czuły nawet na małe przepływy
? przystosowany pod montaż nakładki radiowej, umożliwiającej zdalny odczyt
? Stan liczydła wodomierzy: 00000
? Gwarancja: 24 miesiące
? Okres ważności legalizacji: 31.12.2023r.
2. Moduły radiowe:
? Klasa szczelności modułu:IP68,
? Montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza,
? Konstrukcja modułowa(oddzielna od wodomierza). Nie dopuszcza się rozwiązań zintegrowanych w liczydle wodomierza oraz zespolonych z wodomierzem w sposób trwały, które w przypadku demontażu modułu naruszałby cechy legalizacyjne wodomierza lub powodowały konieczność demontażu całego wodomierza i instalacji,
? Częstotliwość w paśmie niewymagająca opłat i (zezwoleń)
? Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),

? Wymagana jednokierunkowa transmisja danych pomiędzy modułem radiowym (wodomierzem), a urządzeniem służącym do odczytu,
? Zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat,

Funkcje modułu
? Odczyt i zapis aktualnego wskazania wodomierza,
? Informacja o alarmie i wycieku z podaniem jego czasu trwania,

Dokument nr: RK.271.2.2018

Składanie ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie do dnia 16.05 2018 r. godz.15:00
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być przekazana w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie do 90 dni od dnia podpisania umowy,

Wymagania:
5. Okres gwarancji: 24 miesiące.
6. Warunki ubiegania się o zamówienie:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują wiedzą techniczną na temat wskazanego w/w przedmiotu.
7. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający wybierze do realizacji tę spośród ofert, która będzie, przedstawiała najniższą wartość w kryterium cena,
9. Warunki płatności:
Fakturowanie, po wykonaniu i protokolarnym odebraniu usługi oraz przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji rozliczeniowej. Wypłata wynagrodzenia przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoja ofertę.
12. wybór najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców ubiegających się o zamówienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki postępowania opublikowane zostaną także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wądroże Wielkie.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
13. Informacje dodatkowe:
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najtańszej oferty przekracza kwotę środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia.

Kontakt:
10. Osoby upoważnione do kontaktu:
Jakub Bocheń, tel.: 76 8874323, e-mail: j.bochen@wadrozewielkie.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.