Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kołnierzy zaślepiających

Przedmiot:

Dostawa kołnierzy zaślepiających

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 1B
87-162 Lubicz
powiat: toruński
Telefon: +48 22 101 02 02
zapytania@opennexus.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/132714
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Lubicz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kołnierzy zaślepiających DN 1000 PN10 - typ 05 wg.EN1092-1 w 2018 r
Nazwa: Kołnierz zaślepiający DN1000 PN10-typ 05 wg.EN1092-1 Opis: Kołnierz zaślepiający DN 1000 PN10-typ 05 wg.EN1092-1 Ilość: 4 [szt.]

Dokument nr: ID 132714

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-05-09 12:05:26
Zakończenie transakcji: 2018-05-14 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/132714

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw
ul. Dworcowa 1B
87-162 Lubicz

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Znak sprawy FZ.38.94.2018 Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego jw. Zamawiający zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 443.000,00 EUR i zalicza się do tzw. zamówień sektorowych. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował ,,Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce ,,przetargi" /regulacje wewnętrzne). Wymagania Zamawiającego: o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. o Podana cena dostawy musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów. o Termin wykonania dostawy zgodnie z zapisami w umowie. o Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert. o Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. o Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa. o Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego, Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy. o Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu o Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS. o Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do: - załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów o Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki - oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres: Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów - Tomasz Kotowski. o W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę. o Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. o Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej (,,Sprzeciw") przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1. Załączniki: 1. Formularz oferty (zał. nr 1 ) 2. Oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 2, 3, 4 ) 3. Wzór umowy (zał. nr 5) 4. Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 5. Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.
Wymagania dodatkowe
Termin dostawy (14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Dworcowa 1B 87-162 Lubicz
E-mail: zapytania@opennexus.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.