Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów technicznych budynków

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów technicznych budynków

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3866085
spzbaszyn@interia.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30.ZSP.ZP.2018

Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania cenowego, zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych budynków.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przeglądów technicznych budynków:
przegląd wiosenny, jesienny i jednoroczny - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10
przegląd jednoroczny - kotłowni i magazynu opałowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10
przegląd jednoroczny - budynku Przedszkola w Zbąszyniu, pl. Wolności 13
przegląd 5-letni - budynku Przedszkola w Zbąszyniu, pl. Wolności 13,
przegląd 5-letni - budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10.
Kontrola 1-roczna polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
Kontrola 5-letnia polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
Podstawa kontroli: art. 62 ust. 1 pkt. 1a, art. 62 ust.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm.)
Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej obiektów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
2. Wymagane kwalifikacje:
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 14.05.2018r. do godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń lub drogą elektroniczną na adres: spzbaszyn@interia.pl (w tytule e-maila wpisać: ,,oferta na przegląd budynków") lub pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
przegląd wiosenny - maj 2018r.
przegląd jesienny - listopad 2018r.
przeglądy jednoroczne - listopad 2018r.
przeglądy 5-letnie - maj 2018r.

Wymagania:
4. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100%

5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
2) kserokopia lub skan dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
8. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

9. Termin związania ofertą: 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.

11. Podpisanie umowy/zamówienia:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
12. Osobą uprawnioną do kontaktów w Wykonawcą jest:
Ewelina Materna tel. 68 3866085

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.