Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa centrali cieplnej

Przedmiot:

Rozbudowa centrali cieplnej

Data zamieszczenia: 2018-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralne Biuro Antykorupcyjne
ul. Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 437 13 00, faks 22 437 13 90
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa centrali cieplnej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centrali cieplnej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obiekcie Ośrodka Szkoleniowo - Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, położonego w Lucieniu, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (OSK CBA Lucień), związane z rozbudową istniejącej centrali cieplnej obejmujące roboty branży sanitarnej, elektrycznej oraz budowlanej. W ramach przedmiotowych robót zachodzi konieczność wykonania niżej wymienionych robót: - wykonanie jedenastu otworów wiertniczych o głębokości 80,00 m każdy, - zamontowanie w wykonanych odwiertach U-kształtnych wymienników gruntowych, - wytyczenie trasy w terenie dla rurociągu od pompy ciepła do budynku centrali, - wytyczenie trasy w terenie dla rurociągu od odwiertów do istniejącej studni zbiorczej, - włączenie rurociągów do istniejących rozdzielaczy w studni zbiorczej, - wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych, - wykonanie przejścia pod drogą metodą bezwykopową, - wykonanie instalacji z poziomymi wymiennikami ciepła (kolektory gruntowe) z odwiertów do studni rozdzielającej, - wykonanie przejścia rur preizolowanych w ścianie budynku centrali, - wykonanie próby wodnej i płukania rur, - wykonanie fundamentów pod pompy ciepła, - dostarczenie i zamontowanie pompy ciepła powietrze-woda, - wykonanie rurociągów w pomieszczeniu centrali cieplnej, - dostarczenie i zamontowanie wentylatorowej chłodnicy wody o masie 2000,00 kg, - wykonanie przyłącza ciepłowniczego, - wykonanie modernizacji instalacji centrali cieplnej, - montaż osłony pompy ciepła, - wykonanie instalacji zasilania pompy ciepła z istniejącej stacji transformatorowej, - wymiana zaworu mieszającego w centrali cieplnej. Planowana rozbudowa centrali cieplnej na terenie Ośrodka Szkoleniowo - Konferencyjnego CBA w Lucieniu, obejmuje także niezbędne prace towarzyszące z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy, zgodnie z opisem technicznym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do zaproszenia do negocjacji. Podane informacje mają charakter poglądowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w zaproszeniu do negocjacji wraz z załącznikami. Za wykonanie przedmiotu umowy planowane jest wynagrodzenie kosztorysowe. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia w okresie realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia z zakresu robót budowlanych. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w Załączniku nr 9 do zaproszenia do negocjacji - Projekt umowy

Dokument nr: 500101591-N-2018, 24/>PU/2018/TCz

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne W prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę centrali cieplnej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu, sprawa 9/>PU/2018/TCz (ogłoszenie o zamówieniu nr: 531800-N-2018),nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pierwotne warunki przedmiotowego zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
GBS Group Michał Zajas, , ul. Mickiewicza 3, 32-640, Zator, kraj/woj. małopolskie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.