Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
powiat: wrocławski
Telefon: (71) 786 09 01 Fax: (71) 786 09 07
biuro@umsiechnice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Siechnice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a. 1 .Zamawiający : Gmina Siechnice z siedzibą w Siechnicach ,ul Jana Pawła II 12 2.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a. Zakres prac: 2.1 .Szkoła Podstawowa w Radwanicach.
a/ remont posadzki i klatki schodowej polegający na wymianie wykładziny i cokolików na wykładzinę PCV typu heterogenicznej gr. 2mm o wymiarach:
- parter - łącznik korytarza - 8,00m * 30,00m = 240,00 m2 ,
- parter-holi o wymiarach - 6,1 Om * 31,50 = 192,50 m2 ,
- schody-bieg nr 1 .stopnie o wymiarach - 1,30m*0,30m*0,17m szt.13 ,
- schody-bieg nr 2 .stopnie o wymiarach - 1,30m*0,30m*0,17m szt.7 ,
- spocznik o wymiarach - 3,26m * 1,71 m ,
- korytarz -1 piętro o wymiarach - 3,98m*3,26m , Zakres prac :
* rozebranie cokolików z płytek lastrykowych ,
* wyrównanie nierówności posadzki z płytek lastrykowych ,
* gruntowanie podłoża,
* wykonanie masy wyrównawczej 5 mm zbrojonej włóknem,
* dostawa i montaż wykładziny i cokolików typu heterogenicznej gr. 2mm ,
b/ przekształcenie pokoju nauczycielskiego o wymiarach - 6,1 Om * 5,90m i wysokości 3,30 m (pokój nr 5 ) na pokój dydaktyczny polegający na wykonaniu :
- prac malarskich ścian i sufitu farbą satynowa ,
- demontaż szafy szt. 1,
- demontaż umywalki z baterią umywalkową,
- demontaż szafki pod urny wałkowej szt.1.
c/ wszystkie materiały budowlane posiadają certyfikaty i atesty do obiektów oświatowych, d/ zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, e/ uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych.
f/ oferent powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót..

Dokument nr: Nr.WK.7021.2.16 .2017.ZP.

Składanie ofert:
Osobiście u Zamawiającego w kancelarii urzędu Miejskiego w Siechnicach ,ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, lub pocztą elektroniczną na adres : biuro@umsiechnice.pl , faksem pod nr (71) 7860907. 7.1 .Termin składania oferty : Ofertę złożyć do dnia 16.05.2018 roku godz.10.00. 8.Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.

Miejsce i termin realizacji:
4.Termin realizacji zamówienia : 30.07.2018 roku

Wymagania:
2.2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości podanych prac w trakcie realizacji zlecenia (zadania) w zależności od posiadanych środków finansowych .
3. Inne istotne warunki zamówienia :
3.1. Przedłożyć : certyfikat zgodności wzgl. aprobatę techniczną oraz atest higieniczny, 3.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, 3.3.Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego.
5.Kryterium oceny ofert:
Cena - 100% 6.Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" ( zał.nr.1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną .W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a. ,, Nie otwierać przed 16.05.2018 roku godz.10.00 ,,

Uwagi:
9.Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.