Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż kotła gazowego

Przedmiot:

Zakup i montaż kotła gazowego

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie
Olbięcin 139,
23-230 Trzydnik Duży
powiat: kraśnicki
tel. 15 873 14 24
soswolbiecin@poczta.onet.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Trzydnik Duży
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kotła gazowego o mocy 95 - 100 kW wraz
ze sprzęgłem hydraulicznym o mocy ponad 200kW zamontowany kaskadowo z istniejącym piecem ARISTON Genus Premium EVO HP 100.

Zakres prac określa załącznik nr1 - dokumentacja techniczna/przedmiar służący do celów poglądowych. Należy uwzględnić wszelkie niezbędne koszty do prawidłowego funkcjonowania montowanego kotła wraz ze sprzęgłem.

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe na wskutek prowadzenia prac objętych zamówieniem na terenie SOSW w Olbięcinie.

CPV: 45300000-0

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert.
Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie
w siedzibie Zamawiającego tj. SOSW w Olbięcinie w sekretariacie w terminie do dnia
15 maja 2018r. do godziny 11:00.

Na kopercie należy umieścić zapis:
,,Oferta na zakup i montaż kotła gazowego w SOSW w Olbięcinie"

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości zadania do dnia 30 czerwca 2018r.

Wymagania:
2. Tryb zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.)
4. Wykaz dokumentów jakie maja przedstawić Wykonawcy
Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany przez osobę uprawniona
do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Kryterium oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę będzie brane kryterium najniżej ceny.

7. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie musza być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów
za pośrednictwem poczty elektorniczej.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony zamawiającego są: p. Małgorzata Okuniewska i p. Anna Pasieczna, tel. 015 873 14 24 e-mail: soswolbiecin@poczta.onet.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.