Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
474z dziś
4291z ostatnich 7 dni
14886z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2017 r....

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. : ,,Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park" - roboty podobne

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
ul. al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 71 01, faks 22 443 71 02
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. : ,,Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park" - roboty podobne
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. : ,,Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park" - roboty podobne. Lokalizacja inwestycji: Niniejsza postępowanie o zamówienie publiczne dotyczy wykonania odcinka D1, zlokalizowanego przy ulicy Dereniowej na terenie dz. ew. nr 3/2, cz. dz. ew. nr 12, 10/9 ob. 1-10-2 oraz odcinka D2, zlokalizowanego pomiędzy ulicami al. KEN, Cynamonową i Kulczyńskiego na terenie cz. dz. ew. nr 3/13, 4/5, 5/3 obręb 1-10-27. Zakres robót obejmuje: o Budowę chodnika z obrzeżami (z płyt betonowych szarych płukanych), o Dostawę i montaż małej architektury (ławki z pergolą), o Wykonanie prac ogrodniczych (nasadzenia zieleni /drzewa, krzewy, krzewinki, byliny/ oraz renowacja i odtworzenie trawników). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem nasadzeń dla odcinka D2 etap 2 oraz parametrami technicznymi określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. ,,Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!", opracowanymi przez pracownię projektową Marta Miłosz Pracownia Architektury Krajobrazu, ul. Mazurska 10/9, 11-520 Ryn. Klauzule społeczne: 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu podbudów w trakcie realizacji zamówienia przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób. 4. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 2 i 3. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa w ust. 2 i 3 przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach określonych w ust. 2 i 3 posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określa również: ? Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia; ? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 4 do Zaproszenia; ? Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do Zaproszenia. ? Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do Zaproszenia

Dokument nr: 500102027-N-2018, KZP-XII-WZP.271.39.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: - art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Podstawa faktyczna: - Postępowanie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego; - Zamówienie podobne zostało przewidziane w sekcji II pkt II.7) ogłoszenia o zamówieniu (nr ogłoszenia: 612320-N2017 z dnia 07.11.2017 r.) dla zamówienia podstawowego i jest powtórzeniem podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym udzielonym Wykonawcy 11.12.2017 r., w zakresie robót budowlanych dotyczących budowy chodników z obrzeżami, dostawy i montażu małej architektury i wykonaniu prac ogrodniczych. Wartość szacunkowa w/w zamówienia podobnego wynosi 91.152,42 zł netto i nie przekracza przewidzianego progu 141.000,00 zł netto; - Do negocjacji zaprasza się dotychczasowego Wykonawcę robót budowlanych, tj. Baobab Marek Brandys, ul. Swarzewska 50 lok. 2, 01-821 Warszawa..

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
BAOBAB Marek Brandys, , ul. Swarzewska 50 lok. 2, 01-821, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.