Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA LIMANOWA
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
tel.: 18 337 20 54, fax: 18 337 10 41
sekretariat@miasto.limanowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego w Limanowej

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć :
o pocztą na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
(decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu)
o osobiście na dzienniku podawczym Zamawiającego pok. nr 1 czynny w godzinach
7;30 - 15;30, od poniedziałku do piątku
b) Termin złożenia ofert: 15 maja 2018 r. do godziny 13:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Terminy realizacji zamówienia : do 31.08.2018 r.

Wymagania:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
1. Zakres zamówienia :
1) Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na roboty budowlane polegające na
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego, obr.6
w Limanowej
2) Szczegółowy zakres robót określa Projekt budowlany (Załącznik Nr 3) oraz przedmiar
robót (Załącznik Nr 4)
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny
3. Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego
zamówienia, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na Miasto Limanowa,
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, NIP: 7371004591 (Odbiorca: Urząd Miasta
Limanowa), w terminie 30 dni (decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu
Miasta Limanowa
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
- Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania
- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy
- Koperta z ofertą powinna być oznaczona znakiem lub nazwą zamówienia.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku
postępowania.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Marek Ociepka
i Agnieszka Dominik, tel. 18 337 20 54, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.