Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
204z dziś
3959z ostatnich 7 dni
14600z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod.-kan

Przedmiot:

Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod.-kan

Data zamieszczenia: 2018-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku
ul. Ostrowska 30
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel: 054 414-48-50
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia publicznego:
1.1. Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod.-kan. w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Związków Zawodowych 16. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów/kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: 5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, pok. nr 3.
5.2. Termin - 17.05.2018 r. godz. 8.30

Składanie ofert:
4.1. Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Wykonanie instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji oraz wod. - kan. ul. Związków Zawodowych 16 we Włocławku.
4.2. Termin - do dnia 17.05.2018 r. do godz. 8.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 r.

Wymagania:
3. Wymagane dokumenty:
3.1. formularz ofertowy,
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3. dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje - min. 1 szt.), za kwotę minimum 80 000 zł brutto. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał roboty dla Zamawiającego, ww. referencje nie są wymagane.,
ad. 3.3.; (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego, określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę.
6. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
9. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.