Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
453z dziś
4270z ostatnich 7 dni
14865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad robotami remontowo-budowlanymi

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad robotami remontowo-budowlanymi

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
tel. 016/624 87 11, tel. 016/624 87 80.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia: w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,ścieżka edukacyjno-zdrowotna przy Szkole Podstawowej nr 7 - II etap - budżet obywatelski" - sprawowanie nadzoru inwestycyjnego, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.

Dokument nr: ZP.271.9.138.2018

Otwarcie ofert: 9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 16.05.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.

Specyfikacja:
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

Składanie ofert:
7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 - parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 16.05.2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 30.07.2018 r.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia".
6. Kryteria oceny ofert - cena 100%.

Kontakt:
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
? w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
? w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Marek Wasiuta - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 6, tel. 016/624 87 80.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.