Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont cykliczny HZ-3 - komponent

Przedmiot:

Remont cykliczny HZ-3 - komponent

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Energia odnawialna S.A.
ul. Ogrodowa 59A
00-876 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon 22 4331 300, Faks 22 624 25 55
sekretariat.eosa@gkpge.pl
https://swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=18644&expired=
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 79 590,00 [PLN]
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
EW Dychów - Remont cykliczny HZ-3 - komponent
Szczegółowy opis zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ

Dokument nr: GKP/EOD/0096/2018

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ www.pgeeo.pl/przetargi; www.swpp.gkpge.pl
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do niedzieli
Godziny pobrania SIWZ 24 h
Opłata za SIWZ
Uwagi INFORMACJE DODATKOWE
1.Zamawiający nie przewiduje udzielenia Zakupów uzupełniających.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Zgodnie z treścią Procedury Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. wykonawcy w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.
5.Treść Procedury Ogólnej Zakupów Grupy Kapitałowej PGE oraz Instrukcji Planowania i Dokonywania Zakupów w PGE Energia Odnawialna S.A. dostępny jest na stronie internetowej: http://www.pgeeo.pl/przetargi
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania zakupowego bez podania przyczyny zgodnie z pkt 6.3.6.3 Procedury Zakupów.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganych warunków w postępowaniu, kryterium ocen, wzoru umowy i opisu przedmiotu zakupu do momentu składania ofert w postępowaniu.
8.Zamawiający po dokonaniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty może przeprowadzić negocjacje handlowe lub aukcję elektroniczną.
Powrót do listy ogłoszeń

Składanie ofert:
Termin składania ofert zmieniono na 2018-05-15 14:00
Miejsce składania ofert PGE Energia odnawialna S.A.,
ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia EW Dychów
Termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2018r.

Wymagania:
Składanie ofert częściowych NIE
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Szczegółowy opis zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ

Uwagi:
Okres związania ofertą przez okres 60 dni
Kryteria oceny ofert EW Dychów - Remont cykliczny HZ-3 - komponent:
Cena - 90,00%
doświadczenie - 10,00%

Kontakt:
PGE Energia odnawialna S.A.

ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa
Telefon 22 4331 300
Faks 22 624 25 55
E-mail sekretariat.eosa@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Magdalena Prusik
Telefon kontaktowy 22 433 12 54

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.