Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego

Przedmiot:

Budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Ozorków
ul. Wigury 14
95-035 Ozorków
powiat: zgierski
tel. 42 277-14-44 do 48 Fax: 42 277-14-49
gmina@ug-ozorkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Ozorków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1. Budowa budynku zaplecza socjalnego przy istniejącym boisku sportowym, wraz z instalacjami wewnętrznymi wg projektu.
2. Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze studzienką wodomierzową od istniejącego wodociągu o 150 mm oraz zewnętrznej instalacji wody do budynku.
3. Budowa lokalnej instalacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności V=4,0 m3.
4. Budowa wiz energii elektrycznej od złącza kablowo-pomiarowego do budynku.
5. Rozbiórka budynku gospodarczego.
na terenie działek o nr ew. 29 i 30/3 w obrębie Sierpów, gmina Ozorków.

Dokument nr: IRA.7031.17.2018

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2018 r. o godz. 09.10 w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, pokój nr 1, (sala posiedzeń).

Składanie ofert:
1. Materiały do zamówienia znajdują się w Urzędzie Gminy Ozorków, ul. Wigury 14. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Katarzyna Mucha, pokój nr 11, tel. 42 277 14 44 wew.110.
2. Ofertę zawierającą cenę brutto należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem Oferta na zadanie pn. ,,Budowa zaplecza socjalnego wraz z modernizacją boiska sportowego w Sierpowie" w terminie do dnia 17.05.2018 r. do godziny 09.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, pokój nr 9.

Miejsce i termin realizacji:
III Termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2018 r.

Wymagania:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i złożenie oferty. Wykonawca składa ofertę na koszt własny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
IV Kryterium oceny ofert:
1. Cena 100 %
2. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto wraz z podatkiem VAT za całe zamówienie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z powyższym Zamawiający wymaga określenia przez Wykonawcę czy zaoferowana cena jest ceną ostateczną czy do negocjacji.
3. Podana w ofercie cena jest ceną kompletną i ostateczną, musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również nie ujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.