Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
224z dziś
3979z ostatnich 7 dni
14620z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Brukowanie podwórka

Przedmiot:

Brukowanie podwórka

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
PLAC WARSZAWSKI 10
41-800 ZABRZE
powiat: Zabrze
(032) 271 18 82
Województwo: śląskie
Miasto: ZABRZE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na wykonanie robót budowlanych, dostaw, usług:
Brukowanie podwórka przy ul. Padlewskiego 4 w Zabrzu.
Zakres prac obejmuje:
- Mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni, bez bramy wjazdowej
- Podbudowa z kruszywa łamanego, miału kamiennego
- Wykonanie opaski żwirowej szer. 0,5m wzdłuż całej długości budynku (od
podwórka)
- Ułożenie krawężników betonowych, oddzielających opaskę od kostki brukowej
- Ułożenie kostki brukowej gr. 8cm
- Wywiezienie gruzu
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robót.

Dokument nr: 10-00132, 149/2018 REB I Nr 58/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2018r. o godz. 8:00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS - KONKURS OFERT - 149/2018 REB I Nr 58/2018
Brukowanie podwórka przy ul. Padlewskiego 4 w Zabrzu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia

Wymagania:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia
netto i brutto. Gwarancja, termin wykonania zamówienia - Załącznik Nr 1a.
2. Oświadczenie oferenta - Załącznik nr 1b.
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z
wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu
Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie
żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB I tel. (032) 271 18 82
Andrzej Gawenda- Inspektor Nadzoru REB I
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.