Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ścianek z grodzic stalowych

Przedmiot:

Wykonanie ścianek z grodzic stalowych

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76
59-301 Lubin
powiat: lubiński
76 840 51 19
Barbara.Drozda@pebeka.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=389824
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ścianek z grodzic stalowych dla zadania: ,,Zabezpieczenie zapory południowej odcinku projektowanej Kwatery Południowej"
Opis postępowania 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie ścianek z grodzic stalowych dla zadania: ,,Zabezpieczenie zapory południowej w zakresie zasięgu uszczelnień, zabudowy rowu opaskowego i przebudowy instalacji odprowadzenia wód drenażowych oraz przebudowy infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej na odcinku projektowanej Kwatery Południowej"
2. Szczegółowy zakres zgodnie z SIWZ oraz Projektem Umowy.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: PEBEKA/HZ/18/50249

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-05-15 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-05-08 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=389824

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 12 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
Postanowienia umowy/ zlecenia Pozostałe wymagania zgodni z SIWZ oraz Projektem Umowy.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Barbara
Nazwisko: Drozda
Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Barbara.Drozda@pebeka.com.pl
Telefon: 76 840 51 19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.