Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
384z dziś
4200z ostatnich 7 dni
14796z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług związanych z serwisem oraz utrzymaniem i obsługą infrastruktury projektu

Przedmiot:

Świadczenie usług związanych z serwisem oraz utrzymaniem i obsługą infrastruktury projektu

Data zamieszczenia: 2018-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel.: 85 879 7979, fax: 85 869 6209
prezydent@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-05-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z serwisem oraz utrzymaniem i obsługą infrastruktury projektu ,,Cyfrowy Białystok przeciwdziałanie na rzecz wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z serwisem oraz utrzymaniem i obsługą infrastruktury projektu ,,Cyfrowy Białystok przeciwdziałanie na rzecz wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku"
2. Opis wymagań: zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia - projekt umowy.

CPV: 50312000-5

Dokument nr: INF-V.271.21.2018.MC

Składanie ofert:
Termin składania ofert 2018-05-17
7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, w Departamencie Informatyki, ul. Słonimska 1, pok. nr 30 (sekretariat) do dnia
do godz. 08:45.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
4. Kryterium wyboru: przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i jego znaczeniem: najniższa cena ofertowa -100%.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
6. Oferta winna zawierać: cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia - zgodnie z formularzem ofertowym - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 10.
10. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów podmiotowych wezwie do ich uzupełnienia.
11. Zamawiający poprawi w treści oferty:
a) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi wykonawcę, a wykonawca wyrazi na nie zgodę.
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu kryterium wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 15.
13. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem/drogą elektroniczną * i zamieści informację na stronie internetowej.
14. Inne postanowienia: brak
15. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Kontakt:
8. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Paweł Wigda, e-mail pwigda@um.bialystok.pl, tel. 85-869 69 22;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.