Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3904z ostatnich 7 dni
14545z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Przebudowa budynku wysokiego dworca kolejowego - II etap inwestycji"

Przedmiot:

,,Przebudowa budynku wysokiego dworca kolejowego - II etap inwestycji"

Data zamieszczenia: 2018-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czerwonak
ul. ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
powiat: poznański
tel. 616 544 204, faks 618 120 270
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Czerwonak
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa budynku wysokiego dworca kolejowego w Czerwonaku - II etap inwestycji"
1. Zakres przedmiotu zamówienia stanowi II etap, wydzielony z dokumentacji ,,Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Czerwonaku z infrastrukturą zewnętrzną, w ramach zadania inwestycyjnego: Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - gmina Czerwonak" - obejmuje wykonanie, w szczególności następujących robót: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Obudowa ścian, słupów więźby i biegów klatki schodowej, 3) Ścianki działowe, 4) Posadzki, 5) Sufity, 6) Dach, 7) Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, 8) Schody i wnęki okienne, 9) Instalacja elektryczna obejmująca instalację oświetlenia, rozdzielnice, instalację siły i gniazd wtykowych, 10) Instalacja odgromowa, 11) Instalacja włamania i napadu, 12) Instalacja sieci strukturalnej, 13) Kurtyna powietrza 14) Kamera. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszego zaproszenia: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiar robót. 3. Wykonawca lub podwykonawca winien dysponować minimum 3 osobami zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), wykonujących roboty ogólnobudowlane. Wykonawca lub podwykonawca w niniejszym przedmiocie winien złożyć stosownej treści oświadczenie o zatrudnieniu pracowników, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia

Dokument nr: 500104400-N-2018, WO.271.2.26.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa budynku wysokiego dworca kolejowego w Czerwonaku - II etap inwestycji". Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): NAZWA Słownictwo główne Przedmiot główny Roboty budowlane 45.00.00.00-7 Dodatkowy przedmiot Przygotowanie terenu pod budowę 45.10.00.00-8 Roboty instalacyjne elektryczne 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.33.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.31.00.00-3 2. Zakres przedmiotu zamówienia stanowi II etap, wydzielony z dokumentacji ,,Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Czerwonaku z infrastrukturą zewnętrzną, w ramach zadania inwestycyjnego: Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - gmina Czerwonak" - obejmuje wykonanie, w szczególności następujących robót: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Obudowa ścian, słupów więźby i biegów klatki schodowej, 3) Ścianki działowe, 4) Posadzki, 5) Sufity, 6) Dach, 7) Stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, 8) Schody i wnęki okienne, 9) Instalacja elektryczna obejmująca instalację oświetlenia, rozdzielnice, instalację siły i gniazd wtykowych, 10) Instalacja odgromowa, 11) Instalacja włamania i napadu, 12) Instalacja sieci strukturalnej, 13) Kurtyna powietrza 14) Kamera. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisu art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający przewidział udzielenie zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych w części wyższej budynku polegające na wykonaniu: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, fundamentów, odtworzeniu i wzmocnieniu konstrukcji budynku, robót wykończeniowych, przyłączy i instalacji wraz z zagospodarowanie terenu i małą architekturą - II etap inwestycji w treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa i nadbudowa budynku dworca kolejowego w Czerwonaku (etap I)" nr sprawy WO.271.49.2017 (pkt IV cześć I SIWZ) oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu (pkt II.7). Ponadto całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Waldemar Garstkowiak Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ,,MAL-MAX", , ul. Warzywniaka 18, 62-041, Puszczykowo, kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.