Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dowóz kruszyw mineralnych - grysów płukanych

Przedmiot:

Zakup i dowóz kruszyw mineralnych - grysów płukanych

Data zamieszczenia: 2018-05-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
ul. Widowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
powiat: bielski (podlaski)
tel. 858 332 684, faks 858 332 685
Województwo: podlaskie
Miasto: Bielsk Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i dowóz kruszyw mineralnych - grysów płukanych"
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na plac Zamawiającego (Obwód Drogowy w Brańsku z siedzibą w Brzeźnicy, woj. podlaskie) oraz na wskazany przez Zamawiającego plac budowy na terenie powiatu bielskiego, transportem wykonawcy tj. samochodem samowyładowczym, kruszyw mineralnych - grysów płukanych o następujących frakcjach i ilościach: o frakcja 2- 5mm - 98 ton o frakcja 5-11mm - 368 ton o frakcja 11-22mm - 366 ton 1) Dostarczone frakcje grysów powinny spełniać wymogi normy (PN-EN 13043:2004). 2) Do oferty należy dołączyć orzeczenie laboratoryjne z badań kruszyw. 3) Przedmiotem zamówienia są kruszywa naturalne: kruszywa łamane ze skał, kruszywa łamane z otoczaków (przykładowo: grysy kamienne, granitowe, bazaltowe), nie dopuszcza się żwiru łamanego. 4) Frakcje kruszywa muszą być zgodne z opisem. 5) Wykonawca dostarczy wraz z dokumentami WZ i fakturą Deklarację zgodności z normą PN-EN 13043:2004 na dostarczone kruszywo. 6) Dostawy winne być potwierdzone w dokumencie WZ podpisem uprawnionego przedstawiciela PZD. 7) Kruszywo (grysy) powinno być przepłukane i pozbawione zapylenia. 8) Termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy i będzie realizowane systematycznie do 13.07.2018r

Dokument nr: 500106569-N-2018, T.343.10.1.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotowe postępowanie jest zamówieniem, które Zamawiający zamierza udzielić w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 t.j.), gdyż postępowanie prowadzone było uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (znak: T.343.10.2018), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 544865-N-2018 z dnia 13.04.2018r.; nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy p.z.p., zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W związku z powyższym, spełnione zostały wszystkie przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
P.T.H.U. ,,MARTEN" Jan Kuna, kumar33@wp.pl, Koszele 33, 17-106, Orla, kraj/woj. podlaskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.