Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich

Przedmiot:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2018-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52 3705717, faks 52 3705740
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w latach 2017 - 2018- CZĘŚĆ I.- zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
Zamówienie obejmuje drogi wojewódzkie: Nr 252 Inowrocław -Rózinowo od km 29+079 do km 54+512=25,433 km Nr 265 Brześć Kuj- Gostynin od km 0+000 do km 34+027=34,027 km Nr 266 Ciechocinek - Sompolno od km 0+000 do km 24+562=24,562 km Nr 267 Ujma Duża- Piotrków Kuj od km 0+000 do km 31+148=31,148 km Nr 268 Brzezie - Brześć Kuj od km 0+000 do km 10+883=10,883 km Nr 269 Szczerkowo -Kowal od km 12+170 do km 28+898=16,728 km od km 33+622 do km 59+194=25,572 km Nr 270 Brześć Kuj- Koło od km 0+000 do km 29+023=29,023 km Nr 301 Lubanie - Osięciny od km 0 +000 do km 19+226=19,226 km Łącznie długość dróg - 216,602km Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 1.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 1.2 Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki, - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 1.3. Zadanie nr 3: remont nawierzchni wraz z podbudową: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 1.4. Zadanie nr 4: Remont nawierzchni chodników: - rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - regulacja obrzeża i krawężnika drogowego, - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, - regulacja urządzeń obcych, 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia

CPV: 45233142-6

Dokument nr: 500127131-N-2018, ZDW.RDW5.12c.361.12.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 50 % zamówienia podstawowego i ujął wartość zamówień uzupełniających w kwocie 521 801,50 zł netto (dla cz. I)w szacowaniu wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa jest posiadanie środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: ,,Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w latach 2017 - 2018- CZĘŚĆ I.- zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Spółką Inżynieryjno-Drogową ,,DROGTOM" Sp. z o.o. , , Krzywa Góra 8/10 , 87-800, Włocławek, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.