Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
228z dziś
3110z ostatnich 7 dni
12105z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż ogrodzeń, wycinka drzew

Przedmiot:

Montaż ogrodzeń, wycinka drzew

Data zamieszczenia: 2018-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
40-032 Katowice
powiat: Katowice
tel.: 32 42-06-801, 32 42-06-810, fax: 32 42-06-884
adam.jurzykowski.katowice@rdos.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uprzejmie zapraszam do złożenia oferty na usługę: Montaż ogrodzeń, wycinka drzew celem
zapewnienia właściwych warunków rozwoju dla cisów w rezerwacie Cisy Przybynowskie,
położonego na terenie gminy Żarki w powiecie myszkowskim, wydzjelenia leśne 676b, c,
677h, Leśnictwo Żarki, Nadleśnictwo Złoty Potok
Przedmiot zamówienia
1. Dane techniczne dotyczące montażu ogrodzeń:
1) Ogrodzenie nr 1 (pow. nr 12) 110 mb ogrodzenia:
a) siatka leśna 200/25/15 M, stalowa, ocynkowana (ok. 200 g/m2 cynku)
o wytrzymałości na rozciąganie (NRm 400-450 MPa; HRm min. 1100 Mpa)
o wysokość 200 em, grubość drutu min. 2 mm;
o chroniąca przez przedostaniem się do wnętrza ogrodzenia jeleni, saren,
dzików i zającowatych, tj. o następującym rozłożeniu:
- drutów poziomych (25 szt.):
do wysokości min. 80 cm ogrodzenia druty rozłożone co 5 em;
do wysokości min. 160 cm ogrodzenia druty rozłożone co 10 i 15 em;
do wysokości do 200 cm ogrodzenia druty rozłożone co 20 em;
- drutów pionowych - co 15 em;
o uszczelnienie ogrodzenia poprzez wywinięcie siatki na zewnątrz i obsypanie
dolnej części ziemią 15-20cm;
o przybicie sitaki do słupów minimum 5 skoblami na drutach poziomych.
b) słupki drewniane, okorowane (dębowe) - 40 sztuk, w tym zastrzały ok. 10 szt.:
o rozstaw słupków co 2,5 m - 3,0 m;
o średnica min. 14 cm i wysokość 2,70m - 3 m;
. o ścięte na skos, ścięcie na zewnątrz grodzenia pod kątem 45°;
o wkopane na głębokość 70-80 em, część wkopana winna być wcześniej
opalona;
c) jedno wejście jako furtka podnoszona do góry zakończona drewnianą belką -
lokalizacja do uzgodnienia
2) Ogrodzenie nr 2 (pow. nr 10) 90 mb ogrodzenia: .
a) siatka leśna 200/25/15 M, stalowa, ocynkowana (ok. 200 g/m2 cynku)
o wytrzymałości na rozciąganie (NRm 400-450 MPa; HRm min. 1100 Mpa)
o wysokość 200 em, grubość drutu min. 2 mm;
o chroniąca przez przedostaniem się do wnętrza ogrodzenia jeleni, saren,
dzików i zającowatych, tj. o następującym rozłożeniu:
- drutów poziomych (25 szt.):
do wysokości min. 80 cm ogrodzenia druty rozłożone co 5 em;
do wysokości min. 160 cm ogrodzenia druty rozłożone co 10 i 15 em;
do wysokości do 200 cm ogrodzenia druty rozłożone co 20 em;
- drutów pionowych - co 15 em;
o uszczelnienie ogrodzenia poprzez wywinięcie siatki na zewnątrz i obsypanie
dolnej części ziemią 15-20cm;
o przybicie sitaki do słupów minimum 5 skoblami na drutach poziomych.
b) słupki drewniane, okorowane (dębowe) - 33 sztuki, w tym zastrzały ok. 10 szt.:
o rozstaw słupków co 2,5 m - 3,0 m;
o średnica min. 14 cm i wysokość 2,70m - 3 m;
o ścięte na skos, ścięcie na zewnątrz grodzenia pod kątem 45°;
o wkopane na głębokość 70-80 em, część wkopana winna być wcześniej
opalona;
c) jedno wejście jako furtka podnoszona do góry zakończona drewnianą belką -
lokalizacja do uzgodnienia.
2. Usunięcie oznaczonych w terenie farbą drzew (większość o pierśnicy od kilku do
kilkunastu em., największe egzemplarze o pierśnicy maksymalnie do 40 em),
ograniczających rozwój cisów:
a) pow. nr 1 - świerk 1 szt. (oznaczony nr 1, po ścince oznaczenie nr namalować na
sąsiednim drzewie z wyłączeniem cisa);
b) pow. nr 2 - dąb 2 szt.;
c) pow. nr 3 - leszczyna (1 grupa)
d) pow. nr 4 - leszczyna (1 grupa), czeremcha 8 szt.;
e) pow. nr 6 - leszczyna (1 grupa), czeremcha 2 szt.;
f) pow. nr 7 - czeremcha 4 szt., świerk 1 szt. (oznaczony nr 7, po ścince
oznaczenie nr namalować na sąsiednim drzewie z wyłączeniem cisa);
g) pow. nr 8 - olsza 1 szt.;
h) pow. nr 9 - leszczyna (1 grupa), leszczyna 5 szt.;
i) pow. nr 10 - brzoza 1 szt., leszczyna (1 grupa), czeremcha 3 szt., świerk 1 szt.;
j) pow. nr 11 - czeremcha 4 szt.;
k) pow. nr 12 - sosna 1 szt.
Uwaga: Usunięcie drzew wymaga dużej precyzji, tak aby nie uszkodzić rosnących
w sąsiedztwie dojrzałych egzemplarzy cisa.

Dokument nr: WPN.261.23.2018.AJ1

Składanie ofert:
Odpowiedzi (wg załączonego formularza) wraz z podaniem ceny brutto proszę udzielić na
adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice ul.
Dąbrowskiego 22, pokój 410 lub faksem na numer 0 32 42 06 884 lub e-mail:
adam.jurzykowski.katowice@rdos.gov.pl do dnia 14 czerwca 2018 r., godz. 9;00.

Miejsce i termin realizacji:
Dokładny termin oraz miejsce wykonania prac należy uzgodnić z Nadleśniczym
Nadleśnictwa Złoty Potok (Zarządca gruntu).
Całość prac należy zakończyć do 30 września 2018 r.

Wymagania:
Prace wykonywać z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenie objętym ochroną
prawną.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 20/2017 z 20 lipca
2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie
ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Cisy Przybynowskie - załącznik
nr 3 do zapytania.
O terminie wykonania zadania Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego
pisemnie.
Odbioru pracy dokona Zamawiający po uprzednim poinformowaniu o terminie odbioru
Wykonawcy. Udział Wykonawcy w odbiorze nie jest obowiązkowy.
Zamawiający dokona odbioru w terenie poszczególnych zadań, określonych w pkt 1 i 2.
Z odbioru prac Zamawiający sporządzi protokół stanowiący podstawę dokonania
rozliczenia.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie
zzamówieniem/zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji ww. zabiegów. Zamawiający uzna
za spełniony warunek doświadczenia, gdy Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat
wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na montażu ogrodzeń leśnych oraz
wycince drzew na kwotę minimum 10.000 zł brutto.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Proszę o podanie ceny brutto za całość zamówienia wg załączonego formularza ofertowego
(załącznik nr 1).
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 100% cena brutto
oferty.
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. , póz. 2164 z późn. zm.) w tzw.
trybie ,,zapytania ofertowego".
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega możliwość
zakończenia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Adam Jurzykowski
e-mail: adam.iurzvkowski.katowice@rdos.gov.pl. tel.: 0 32 42 06 839.
Mirosława Mierczyk-Sawicka
e-mail: miroslawa.mierczyk-sawicka.katowice@rdos.gov.pl. tel.: 32 42 06 830.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.