Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa linarium

Przedmiot:

Budowa linarium

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - DZIELNICA WŁOCHY
Al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22.44.34.221
woswlo@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
budowa linarium w Parku ze Stawami Cietrzewia w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
1. Opis przedmiotu zamówienia *: zawiera umowa wraz z załącznikami

Składanie ofert:
4. Oferty należy składać na formularzu cenowym w formie: pisemnej, faksem (nr 22 44 34 226), drogą elektroniczną (adres e-mail: woswlo@um.warszawa.pl) *** do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 9.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji: 100 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru oferty będzie - najniższa cena oraz potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat (lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) jednej roboty polegającej na budowie linarium na kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto**
6. W przypadku płatności bezgotówkowych - za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od daty prawidłowo złożonej faktury.
7. Informacja o wyborze: Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie, niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert.
8. Osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, która będzie składała ofertę, zobowiązana jest do wyrażenia zgody w formie pisemnej na przetwarzanie jej danych osobowych (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dane zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej są jawne), o treści wskazanej w załączniku nr 12 do Instrukcji udzielania zamówień o wartości do 30 000 euro netto obowiązującej od 01.01.2018 roku oraz musi zapoznać się z treścią zawartą w klauzuli informacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do Instrukcji udzielania zamówień o wartości do 30 000 euro netto obowiązującej od 01.01.2018 roku.
9. Oferent, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na etapie składania ofert zobowiązany jest do złożenia następującego oświadczenia:
,,Znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, które podlegają udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokość zaproponowanej ceny za realizację zamówienia"
Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć zamawiającemu: podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oryginał formularza cenowego i np. kosztorys, formularz cenowy, zestawienie kosztów lub pełnomocnictwo, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
* W przypadku, gdy do zapytania ofertowego nie załączane są załączniki t.j.: przedmiary, formularz cenowy, projekty i inne
dokumenty, należy w pkt 1 opisać przedmiot zamówienia, " kryterium wyboru oferty (pkt 3) - należy wpisać np.:
- najniższa cena,
- cena i ewentualnie podać inne kryteria (wraz z opisem oceny kryterium),
*** należy podać formę składania ofert (można dopuścić wszystkie formy jednocześnie do wyboru Oferenta)

Kontakt:
5. Osoba/ osoby do kontaktów p. Paweł Gnieszawa-Słodkowski .tel. 22.44.34.221 e-mail pslodkowski@um.warszawa.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.