Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usuwanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8
42-610 Miasteczko Śląskie
powiat: tarnogórski
tel. 32 39 380 28
Województwo: śląskie
Miasto: Miasteczko Śląskie
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Gmina Miasteczko Śląskie zaprasza wszystkich chętnych wykonawców do złożenia ofert na wykonanie prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie w ramach realizacji projektu pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Miasteczko Śląskie" realizowanego w ramach środków z WFOŚiGW w Katowicach oraz NPOŚiGW.
3. Lista lokalizacji objętych zadaniem:
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
Lp. ADRES Ilość Mg Ilość w m2
1 ul. Św. Marka 38, Miasteczko Śl. 0,99 89,72
2 ul. Dworcowa 48, Miasteczko SI. 0,67 60,71
3 ul. Starowi ej ska 15, Miasteczko SI. 0,23 20,71
4 ul. Św. Marka 13, Miasteczko Śl. 1,27 115,92
5 ul. Żyglińska 32, Miasteczko Śl. 0,73 66,24
6 ul. Starowi ej ska 25, Miasteczko Śl. 0,43 38,64
Łącznie : 4,32 Mg tj. 391,94 m2
Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (bez demontażu) -lokalizacji z wyrobami azbestowymi już zdemontowanymi.
Lp. ADRES Ilość Mg Ilość w nr
1 ul. Borowa 7, Miasteczko Śl. 0,42 38,54
2 ul. Żyglińska 16, Miasteczko Śl. 2,00 182,16
3 ul. Ks. Wycislika 58a, Miasteczko Śl. 0,61 56,00
4 ul. Ks. Wycislika 3, Miasteczko Śl. 0,28 25,00
Łącznie : 3,31 Mg tj. 301,70 m2

Dokument nr: M.605.8.2018

Składanie ofert:
1. Oferty można składać w terminie do 13.06.2018 r.
5. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w kopercie opisanej :
Oferta na wykonanie prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie - 2018 r.
na adres:
Gmina Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8
42-610 Miasteczko Śląskie

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania prac: do 14.09.2018 r.

Wymagania:
1. Oferty można składać w terminie do 13.06.2018 r. zgodnie z wzorem oferty oraz wymaganiami zamieszczonymi w Uchwale Nr XXXV/309/18 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinasowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie, zmienioną Uchwalą Nr XXXVII/336/18 z dnia 23.04.2018 r.
2. Do oferty należy dołączyć kosztorysy sporządzony na zasadach powszechnie obowiązujących w budownictwie dla każdej inwestycji z osobna wg listy lokalizacji określonej w pkt. 3. Każdy z kosztorysów powinien zawierać
- ilość wyrobów zawierających azbest podaną w Mg przewidzianą do demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest,
- ilość wyrobów zawierających azbest podaną w Mg przewidzianą do zbierania, transport i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest (bez demontażu) - dla lokalizacji z wyrobami azbestowymi już zdemontowanymi.
- cenę jednostkową za wykonanie prac związanych demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w złotych netto/Mg oraz brutto/Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest,
- cenę jednostkową za wykonanie prac związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w złotych netto/Mg oraz brutto/Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest (bez demontażu) - dla lokalizacji z wyrobami azbestowymi już zdemontowanymi.
- całkowity koszt za wykonanie prac związanych demontażem, zbieraniem transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w złotych netto/Mg oraz brutto/Mg,
- całkowity koszt za wykonanie prac związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w złotych netto/Mg oraz brutto/Mg, (bez demontażu) - dla lokalizacji z wyrobami azbestowymi już zdemontowanymi.
- kwota podatku VAT - należy stosować 8% stawkę VAT
4. Wykonawca w związku z realizacją zadania:
- zobowiązany będzie do zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, planowanych prac w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Oryginał zgłoszenia wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez właściwe organy, należy dostarczyć Gminie w terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia dokonania zgłoszenia potwierdzonego przez właściwy organ.
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac dotyczy zarówno demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów/budynków, jak i ich zbierania i usuwania z posesji (magazynowane wyroby zawierające azbest).
- zobowiązany będzie do wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
- zobowiązany będzie dopuszczać do wykonywania prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest jedynie osoby, które odbyły szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824).
5. Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: p. Małgorzata Szweda - Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim tel. 32 39 380 28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.