Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup sprzętu wraz z montażem i dowozem

Przedmiot:

Zakup sprzętu wraz z montażem i dowozem

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie
Olbięcin 139
23-230 Trzydnik Duży
powiat: kraśnicki
tel. 15 873 14 24
soswolbiecin@poczta.onet.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Trzydnik Duży
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wraz z montażem i dowozem do Sali Doświadczania Świata
w budynku głównym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olbięcinie.
Szczegółowy wykaz sprzętu i pomocy określa Załącznik nr 1.
Należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sali jak również przed przygotowaniem i złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert.
Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie
w siedzibie Zamawiającego tj. SOSW w Olbięcinie w sekretariacie w terminie do dnia 11 czerwca 2018r. do godziny 11:00.
Na kopercie należy umieścić zapis:
,,Oferta na zakup i montaż sprzętu do Sali doświadczania świata
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Olbięcinie"

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości zadania do dnia 31 lipca 2018r.

Wymagania:
2. Tryb zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.)
4. Wykaz dokumentów jakie mają przedstawić Wykonawcy
Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Kryterium oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę będzie brane kryterium najniżej ceny.
7. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie musza być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów
za pośrednictwem poczty elektorniczej jak i telefonicznie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.