Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
228z dziś
3110z ostatnich 7 dni
12105z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP SUWMIAREK

Przedmiot:

ZAKUP SUWMIAREK

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: JZR Sp. z o.o.
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
dkozyra@jzr.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,456920,4cb5712fdcc8e5a63da91f5a5087d071.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP NOWYCH SUWMIAREK TESA
Treść zapytania:
Proszę o przedstawienie oferty na dostawę nowych suwmiarek elektronicznych TESA:
- SUWMIARKA 150 CYFR. 6" IP67 3V/ABS/RD1.5 TWIN-CAL TESA 2 szt.
- SUWMIARKA 200 CYFR. 8" IP67 3V/ABS/SQ TWIN-CAL ROLKA TESA 4 szt.
- SUWMIARKA 300 CYFR. 12" IP67 3V/ABS/SQ TWIN-CAL ROLKA TESA 2 szt.
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w zł/szt.,
- termin płatności: preferowany przelew 120 dni od daty dostarczenia faktury.
- termin realizacji,
- termin obowiązywania gwarancji,
- kraj pochodzenia / producent,
I. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:
1. Warunki dostaw (na koszt oferenta LOCO magazyn JZR Sp. z o.o.).
2. Wymagane świadectwo jakości wraz z dostawą towaru (atest producenta 3.1 - dla wyrobów hutniczych).
3. Kupujący może obciążyć Sprzedawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
4. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku wycofania się z dostaw.
5. W przypadku wcześniejszego wpływu faktury od wykonania świadczenia, termin zapłaty będzie liczony od daty wykonania dostawy.
6. Brak dostarczenia atestu wraz z dostawą towaru, będzie podstawą do odmowy przyjęcia towaru przez magazyn lub przesunięcia terminu płatności o czas dostarczenia atestu.
7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz terminu realizacji.
8. Przy dostawie do naszych magazynów przedmiot dostawy będzie przekazany wraz z dokumentem dostawy.
9. Należności wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą być przedmiotem cesji, sprzedaży itp. bez pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienie to dotyczy należności głównych jak i ewentualnych odsetek.
10. Wszelka zmiana warunków realizacji zamówienia określonych w jego treści - nawet nieistotna - wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.
11. Sprzedawca oświadcza, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych, praw autorskich i praw majątkowych osób trzecich.
12. Oświadczamy, że nasza firma jest czynnym płatnikiem VAT.
13. Oferenci, którzy nie dostarczali materiałów do JZR Sp. z o.o., mogą być zobowiązani do przesłania danych finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz innych informacji uzupełniających.
14. Minimalny okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zakończenia procedury wyboru dostawcy.
15. Oferent oświadcza ,że zapoznał się z Kodeksem Etyki Grupy JSW znajdującym się na stronie www.jzr.pl.
16. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w ofercie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot dominujący wobec JZR Sp. z o.o. - JSW S.A. - w związku z notowaniem papierów wartościowych JSW S.A. na giełdzie.
II. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach pozycji.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną.
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej*.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
10 Dodatkowych informacji udziela: Dział EZ - tel. 32 72 15 181. Daniel Kozyra
11. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. SUWMIARKA 150 CYFR. 6" IP67 3V/ABS/RD1.5 TWIN-CAL TESA 2 szt.
2. SUWMIARKA 200 CYFR. 8" IP67 3V/ABS/SQ TWIN-CAL ROLKA TESA 4 szt.
3. SUWMIARKA 300 CYFR. 12" IP67 3V/ABS/SQ TWIN-CAL ROLKA TESA 2 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAKUP NOWYCH SUWMIAREK TESA"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z193/204115

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
07- 06- 2018 11: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
11- 06- 2018 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
11- 06- 2018 10: 00

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Daniel Kozyra
tel:
e-mail: dkozyra@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.