Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
275z dziś
3156z ostatnich 7 dni
12152z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obudowy, czujki dymu, wyłącznik krańcowe, styczniki, wyłączniki silnikowe

Przedmiot:

Obudowy, czujki dymu, wyłącznik krańcowe, styczniki, wyłączniki silnikowe

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
063 247-54-90
piasecki.krzysztof@kwbkonin.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,457059,1462a6baf6f789aa9915da5f1868f015.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
EZ02 - Obudowy, czujki dymu, wyłącznki krańcowe, styczniki, wyłaczniki silnikowe
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty
1. Przedmiot zamówienia:
1. Obudowa Harting 09300240301 - 6 szt.,
2. Osłona obud. kabl. Harting 093000245422 - 6 szt.,
3. Obudowa półzłącza HAN 09300240521 - 6 szt.,
4. Czujka dymu OSD 23R (samoczynny reset) - 20 szt.,
5. Czujka dymu OSD 23R (samoczynny reset) - 20 szt.,
6. Stycznik LC1D32P7AC32A 230V AC - 7 szt.,
7. Wyłącznik silnikowy M250S 1r/1z 25A, nr kat. 6069 12 Legrand - 7 szt.,
8. Wyzwalacz M250 230V/50HZ, nr kat. 6067 90 Legrand - 7 szt.,
9. Styki pomocnicze PS-M250, nr kat. 6067 94 Legrand - 7 szt.,
10. Wyłącznik krańcowy WK-5Dm6-S1 - 10 szt.,
11. Wyłącznik krańcowy WK-10DM-D11 - 5 szt.,
12. Wyłącznik krańcowy WK-5P-3 - 5 szt.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) materiały muszą być fabrycznie nowe,
b) do materiałów należy dołączyć wymagane prawem dokumenty będące podstawą odbioru (atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itp.).
3. Warunki dostawy:
a) termin dostawy: do dnia 22.06.2018; inny (dłuższy) termin dostawy wymaga wyraźnego wskazania w treści oferty,
b) miejsce i godziny dostaw: wyłącznie w dni robocze, Magazyn M04 w godzinach 6:00 - 13:30 (adres: Police, 62-610 Sompolno, telefon: 63 247 82 28),
c) transport na koszt Dostawcy,
d) termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury,
e) wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy.
4. Oferty:
a) oferty będą przyjmowane do dnia 13.06.2018 godz. 10.00,
b) zamawiający dopuszcza składanie ofert na grupy materiałów,
c) oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej,
d) oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu,
e) oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
f) w treści oferty należy podać okres gwarancji liczony w miesiącach, ze wskazaniem od którego dnia biegnie okres gwarancji (dostawy lub montażu),
g) jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty,
h) otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów,
i) zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert.
5. Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
6. Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
7. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do:
a) odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy lub braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy,
b) odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy),
c) odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców,
d) odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godzinie 13:00,
e) odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego,
f) zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień oraz oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania,
g) zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
h) swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
i) częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji,
j) odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
k) zaproszenia Oferentów do dalszych negocjacji lub kontynuacji procesu wyboru dostawcy z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej (wówczas aukcja/licytacja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.),
l) w sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej,
m) żądania od Dostawcy pisemnego potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
n) w przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
8. Pozostałe:
a) pytania w sprawach technicznych można składać przez Platformę Zakupową lub kierować do Pana Krzysztofa Piaseckiego pocztą elektroniczną na adres: piasecki.krzysztof@kwbkonin.pl numer telefonu: 63 247 54 90,
b) komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną,
c) złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
d) złożenie oferty jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) Oferent składając ofertę oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT,
f) Oferent składając ofertę w czasie aukcji akceptuje zawarte w opisie aukcji warunki,
g) dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Obudowa Harting 09300240301 6 szt.
2. Osłona obud. kabl. Harting 093000245422 6 szt.
3. Obudowa półzłącza HAN 09300240521 6 szt.
4. CZUJKA DYMU OSD 23 - #1 20 szt.
5. CZUJKA DYMU OSD 23 - #2 20 szt.
6. STYCZNIK LC1D32P7AC32A 7 szt.
7. Wyłącznik silnikowy M250S 1r/1z 25A 7 szt.
8. WYZWALACZ M250 230V/50HZ 7 szt.
9. STYKI POMOCNICZE PS-M250 7 szt.
10. Wyłącznik krańcowy WK-5Dm6-S1 10 szt.
11. Wyłącznik krańcowy WK-10DM-D11 5 szt.
12. Wyłącznik krańcowy WK-5P-3 5 szt.

Dokument nr: Z2231/13113

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
07- 06- 2018 13: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
13- 06- 2018 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
13- 06- 2018 10: 00

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Wymagania formalne udziału w postępowaniu
1. Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "EZ02 - Obudowy, czujki dymu, wyłącznki krańcowe, styczniki, wyłaczniki silnikowe"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Piasecki
tel: 063 247-54-90
e-mail: piasecki.krzysztof@kwbkonin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.