Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup zestawu zabawowego / sprawnościowego

Przedmiot:

Zakup zestawu zabawowego / sprawnościowego

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Korfantowie
Rynek 4
48-317 Korfantów
powiat: nyski
tel. (077) 43 43 820-821 fax (077) 43 43 817
grzegorz.saga@korfantow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Korfantów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zamówienia:
Zakup zestawu zabawowego / sprawnościowego na plac zabaw w Sołectwie Gryżów w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy Wsi - Etap I
2. Opis szczegółowy:
Opis szczegółowy zamówienia znajduje się w załączniku nr 1, natomiast wizualizację stanowi załącznik nr 2. Zamówienie dotyczy wyłącznie realizacji etapu I prezentowanego zestawu. Realizacja etapu II planowana jest na rok 2019.
Wszystkie urządzenia zobowiązane są do posiadania stosownych certyfikatów/atestów oraz 2 letniej gwarancji.
Cena zestawu winna zawierać koszty transportu oraz koszty montażu!
Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów i zdjęcia zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry).

Dokument nr: EDU.IV.271.1.2018.GS

Otwarcie ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty w terminie najpóźniej do 20 czerwca 2018 r.

Specyfikacja:
Formularz ofertowy do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.korfantow.pl.

Składanie ofert:
3. Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów lub drogą mailową na adres grzegorz.saga@korfantow.pl.
4. Termin składania oferty: do 13 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do dnia 11 lipca 2018 roku.

Wymagania:
Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony załącznik nr 1,
- stosowne certyfikaty/ atesty urządzeń,
- wizualizację graficzną proponowanego urządzenia,
- rysunek techniczny.
W przypadku wyboru oferty Państwa firmy zapłata za zamówienie nastąpi na podstawie faktury, płatnej przelewem w terminie 21 dni, wystawionej na Gminę Korfantów, Rynek 4, 48-317 Korfantów, NIP 753 23 82 709.
6. Przy wyborze zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto za realizację zamówienia.
7. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: Grzegorz Saga tel. 77 43 43 820 wew. 42.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.