Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych z branży elektroenergetycznej

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych z branży elektroenergetycznej

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź
ul. Tuwima 58
90-021 Łódź
powiat: Łódź
(42) 675 20 00, (42) 675 11 04, (42) 675 20 01
kancelaria.olt@pgedystrybucja.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych z branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Tomaszów, RE Łowicz i RE Żyrardów w podziale na 4 zadania:
Zadanie nr 1 - Etap 1 - Linia kablowa 15kV i złącze 15kV ul. Orzeszkowa i Legionów w Tomaszowie Maz.;
Zadanie nr 2 - Obręb stacji transformatorowej 15/0,4 kV Maurzyce 1 - przebudowa sieci SN i nN;
Zadanie nr 3 - Odcinek sieci od odłącznika 4-O-0330 do stacji transformatorowej Bełchów 1 -przebudowa sieci 15 kV;
Zadanie nr 4 - Ścieki dz. nr 236 gm. Rawa Mazowiecka - rozbudowa sieci SN i nN dla potrzeb przyłączenia odbiorcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ

Dokument nr: GZ/274/AG/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi dnia 14.06.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 14.06.2018 r. do godz. 09.00 w:
Kancelarii PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji określono w Załączniku nr 2 do SIWZ
6. Wymagane warunki gwarancji znajdują się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
7. Warunki płatności określono w Załączniku nr 2 do SIWZ
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

Wymagania:
2. Uprawnionym do ubiegania się u udzielenie zamówienia, w ramach niniejszego postępowania, jest Wykonawca zarejestrowany w BKW w kategorii w ramach, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
3. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, w pierwszym z jego udziałem postępowaniu, wniosku o rejestrację w BKW. Formularz wniosku zgłoszeniowego oraz Instrukcja w sprawie rejestracji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wniosek zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tej samej kopercie co ofertę, jako odrębny pakiet dokumentów niezbędny do zarejestrowania Wykonawcy w BKW. W przypadku złączenia w/w dokumentów z ofertą, Zamawiający informuje, iż dokona ich wyodrębnienia z oferty.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem złożenia oferty w toku aukcji elektronicznej lub w toku negocjacji, o których mowa w pkt. XI SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, obejmującej całe zadanie.
11. Dopuszczalność powierzenia przez Wykonawcę wykonywania zamówienia lub jego części podwykonawcom oraz wymagane dokumenty dot. podwykonawców określa załącznik nr 3 do SIWZ..

Uwagi:
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
3. Wykonawca może przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA".
5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert.
8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej.
9. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega zwrotowi, chyba że Komisja Przetargowa zdecyduje o zwrocie Oferty Wykonawcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.