Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Umocnienie rowu przydrożnego

Przedmiot:

Umocnienie rowu przydrożnego

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
ul. Zgłobicka 8
33-113 Zgłobice
powiat: tarnowski
tel. +48 14 674 12 30 +48 14 674 70 50 fax. +48 14 674 12 31
pzd@powiat.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zgłobice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach
zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację roboty budowlanej pn. ,,Umocnienie rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej 1395K Gromnik - Brzozowa w miejscowości Brzozowa."
Przedmiot zamówienia opisano w dokumencie pn. ,,Zapytanie ofertowe o cenę".

Dokument nr: ZP.271.16.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert: 13 czerwca 2018 r. godz.9:10 pok. nr 1

Składanie ofert:
. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Zgłobice ul. Zgłobicka 8 - Dziennik Podawczy pok. nr 10 w terminie do: 13 czerwca 2018 r. do godz.9:00
. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Zapytanie ofertowe o cenę (nr sprawy ZP.271.16.2018) OFERTA na realizację zadania pn.: ,,Umocnienie rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej 1395K Gromnik - Brzozowa w miejscowości Brzozowa."
Nie otwierać przed: 13.06.2018 r. godz. 09:10"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

Wymagania:
.Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty - załącznik nr 1
2).aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3). kosztorys ofertowy - załącznik nr 2
4) wykaz osób - załącznik nr 3
5). zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 4
6).pełnomocnictwo (o ile dotyczy)

6.Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót i musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga aby osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadała minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności drogowej i pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na realizacji robót związanych remontami dróg.
.Kryteria oceny ofert: najniższa cena

9.Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.