Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie inspekcji kamerą telewizyjną sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Wykonanie inspekcji kamerą telewizyjną sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głusk Dominów
ul. Rynek 1
20-388 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 75 18 770
sekretariat@slusk.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie inspekcji kamerą telewizyjną ok. 1800 mb sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna, gm. Głusk" dla projektu pn. ,,Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II"
2. Szczegółowy zakres usługi obejmuje:
a) inspekcję kamerą telewizyjną ok. 1800 mb nowej - nieużywanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pomiarem spadków i odczytem odległości pokonanej przez kamerę,
b) sporządzenie dokumentacji pisemno - graficznej z inspekcji w wersji papierowej - 2 szt. oraz w wersji elektronicznej nagranie z przebiegu inspekcji TV na płycie DVD - 1szt.
II. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający ze względu na możliwość wystąpienia błędów inwentaryzacyjnych sieci kanalizacji zastrzega sobie możliwość zmiany przewidywanego zakresu rzeczowego i wynagrodzenia +/- 5%.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej za 1 mb i długości faktycznie sprawdzonej sieci kanalizacji sanitarnej. Podana stawka ceny jednostkowej za 1 mb ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty związane z przedmiotową usługą.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

CPV: 71336000-2

Dokument nr: ZP 17/18.AP

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty w terminie do dnia 14.06.2018r. w formie pisemnej za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty kurierskiej, osobiście na adres: Gmina Głusk, Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin lub drogą elektroniczną - skan podpisanej oferty na adres: sekretariat@slusk.pl. pod warunkiem przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, oryginału dokumentów.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: max do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. (Uwaga ! termin realizacji zamówienia stanowi II kryterium oceny ofert)

Wymagania:
IV. Informacje ogólne
1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę oraz mają doświadczenie w pracach polegających na inspekcji kamerą telewizyjną sieci kanalizacji sanitarnej.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty nieczytelne oraz nieuzupełnionym pkt. 3 zostaną odrzucone.
2. Cenę należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
2. Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania oferty pocztą, czy kurierem.

Kontakt:
4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Agnieszka Potępska e-mail: agnieszka.potepska@glusk.pl, tel. 81 75 18 770

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.