Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

Przedmiot:

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Areszt Śledczy w Grójcu
ul. Armii Krajowej 21
05-600 Grójec
powiat: grójecki
telefon/fax tel. 486 642 052, faks 486 642 725
dkw_grojec@sw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grójec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza wykonawców do składania ofert
w przedmiocie realizacji prac związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.
Do ogłoszonej procedury wyboru wykonawcy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych.
Rodzaj zamówienia - usługa
Określenie przedmiotu zamówienia:
1 Zad. 1 - Wykonanie sztucznego osadnika wstępnego z wykorzystaniem istniejącej studzienki znajdującej się przed przepompownią, którego zadaniem będzie osadzanie stałych odpadów przed dostarczeniem ścieków do przepompowni. Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich koniecznych prac w tym sporządzenie koniecznej do realizacji dokumentacji technicznej oraz dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności szkice, rysunki, dokumentację fotograficzną oraz część opisową dokumentującą wykonane prace, użyte materiały oraz urządzenia.
2 Zad. 2 - Usunięcie istniejącej przepompowni ścieków a w jej miejsce wbudowanie tłoczni ścieków. Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich koniecznych prac w tym sporządzenie koniecznej do realizacji dokumentacji technicznej oraz dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności szkice, rysunki, dokumentacje fotograficzną oraz część opisową dokumentującą wykonane prace, użyte materiały oraz urządzenia.

CPV: 50000000-5

Specyfikacja:
8. Zamawiający zorganizuje w dniu 11.06.2018 r. o godz. 1400 spotkanie z wykonawcami którzy będą zainteresowani złożeniem oferty, celem zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia. Jeśli Wykonawca będzie zainteresowany uczestnictwem w spotkaniu, zobowiązany jest zgłosić to na piśmie do Zamawiającego, najpóźniej do godz. 10 w dniu 11.06.2018 r. na adres: dkw_grojec@sw.gov.pl

Składanie ofert:
Data składania ofert: 2018-06-13 00:00:00

Zamawiający określa termin składania ofert w formie pisemnej na dzień 13.06.2018 r. do godz. 830 w Sekretariacie Zamawiającego - adres: Areszt Śledczy, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec, e-mail: dkw_grojec@sw.gov.pl, nr fax: 48 664 27 25.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert pocztą elektroniczną lub fax -em.

Miejsce i termin realizacji:
część opisową dokumentującą wykonane prace, użyte materiały oraz urządzenia.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Prace objęte zamówieniem będą realizowane w miejscowości Stawiszyn w powiecie Białobrzeskim, na obiekcie czynnej biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIO-CLEAR 150/6-25.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
1) Zadanie nr 1 - do 30.06.2018 r.
2) Zadanie nr 2 - do 30.09.2018 r.

Wymagania:
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, w tym przedstawienie listy pracowników którzy realizować będą zamówienie.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Zaplanowanie prac w ten sposób, aby zachować ciągłość pracy oczyszczalni.
7. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 21 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po realizacji każdego z zadań.

Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- Najniższa cena brutto za całość zamówienia.
wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
2. Ofertę cenową
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z oferentami są Piotr Łoboda, Dusza Cezary: tel. 048/ 664-20-52 wew. 19/29

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.