Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel.56 611 46 98
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Remont wybranych pomieszczeń w budynku Wydz. Sztuk Pięknych oraz w budynku
Wydz. Filologicznego w Toruniu".
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 (przedmiar robót) do niniejszego
zapytania ofertowego.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 90-DIE.079.56.2018

Otwarcie ofert: otwarcie ofert 11:30

Składanie ofert:
T Termin złożenia ofert: do dnia 12.06.2018 r., do godz. 11;00
Ofertę należy złożyć w jednej z trzech form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Inwestycyjno-
Energetyczny, Sekcja Techniczna, ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń, I p. pok. 12;
2) osobiście w Sekcji Technicznej Działu Inwestycyjno-Energetycznego (adres jw.);

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji: WSP (od 10.07.2018 r. do 10.08.2018 r.), Wydz. Filologiczny (od 01.08.2018 r. do
10.09.2018 r.)

Wymagania:
3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny._________________________________________________________
VI. WYMAGANE DOKUMENTY
Oferta musi zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający wykluczy Wykonawcę który nie uzupełnił dokumentów wymaganych w zapytaniu
ofertowym.
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym,
3) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
X. INFORMACJA
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
na podstawie podanych kryteriów wyboru.
2) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem:
www.umk.pl/zamowienia/przetanii.
3) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego
oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Stanisław Rudnicki - w godz. 9;00-14;00
tel.56 611 46 98.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.