Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja Rynku i ulicy

Przedmiot:

Modernizacja Rynku i ulicy

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Staszów
ul. Opatowska 31,
28-200 Staszów
powiat: staszowski
tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-32-61/(15) 864-83-04
biuro@staszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach" .
(podać nazwę zamówienia)
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
(usługa/dostawa/robota budowlana)
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja Rynku i ulicy Ponickiej w Kurozwękach" w zakresie:
- Utwardzenie z kostki brukowej
- Utwardzenie z płyt betonowych
- Zakup i montaż elementów małej architektury (ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci,
słupa informacyjnego )
Zgodnie z załączonym zagospodarowaniem terenu i przedmiarem robót.

CPV: 45233250-6

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (015) 864-32-61
w terminie do dnia 13.06.2018 r. do godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia - do 06.07.2018r

Wymagania:
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W
STASZOWIE - IX- 2016
1
posiadają niezbędne doświadczenie, kadrę oraz potencjał techniczny dla wykonania przedmiotowego
zamówienia.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
100% - cena
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - druk do pobrania na stronie internetowej
www.bip.staszow.pl.
Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.staszow.pl najpóźniej w
terminie 7 dni od dnia składania ofert.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano

Kontakt:
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 214 lub telefonicznie
pod numerem tel. 15 8648340
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Grzegorz Klimek - Kierownik
w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Marcin Sałata - Inspektor
w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.