Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 11

Przedmiot:

Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 11

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku
ul. Ostrowska 30
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel: 054 414-48-50
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu pustostanu oznaczonego numerem 11, położonego w budynku mieszczącym się we Włocławku przy ul. Cyganka 11. Wykonanie zadania zgodnie z książkami przedmiarów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: 5.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. nr 3.
5.2. Termin - 14.06.2018 r. godz. 9.00

Składanie ofert:
4.1. Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek, pok. nr 15
oferta na:
Remont pustostanu przy ul. Cyganka 11 m 11 we Włocławku.
4.2. Termin - do dnia 14.06.2018 r. do godz. 8.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. do 30 dni od daty podpisania umowy przez strony.

Wymagania:
3. Wymagane dokumenty:
3.1. formularz ofertowy,
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.3. dokumenty potwierdzające wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia w sposób należyty (referencje - min. 1 szt.). W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał roboty dla Zamawiającego, ww. referencje nie są wymagane.,
ad. 3.3. (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4.3. Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego, określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę.
6. Administracja Zasobów Komunalnych zastrzega prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę.
8. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
9. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.