Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie terenu dojazdowego do sektorów na polu caravaningowym

Przedmiot:

Utwardzenie terenu dojazdowego do sektorów na polu caravaningowym

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu
Matejki 22
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
512 937 652.
sekretariat@osir.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert na zadanie: ,,utwardzenie terenu dojazdowego do sektorów na polu caravaningowym na Kempingu ,,Relax" ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu"
Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu dojazdowego długość 25 mb szerokość 3 mb do sektorów na polu caravaningowym na Kempingu ,,Relax" ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu wykonanie: korytowania wraz z wywozem urobku, podbudowy o grubości min 25cm, zastosowanie obrzeży wraz z utwardzeniem kruszywem.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: 11/KR/2018

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym.
(Załącznik Nr 1).
Miejsce i termin złożenia oferty: powinny wpłynąć do dnia 11.06.2018r. godz. 12.00.
oferty proszę składać w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Wyspiarz" ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą mailową adres: sekretariat@osir.swinoujscie.pl
Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej
http://www.osir.swinoujscie.pl/kategoria/ogloszenia/rozstrzygniecia-ogloszenia

Miejsce i termin realizacji:
Warunki płatności: należność za wykonanie zadania nastąpi po podpisaniu protokołu z końcowego bezusterkowego odbioru prac oraz przedłożenia faktury vat z 21 dniowym terminem płatności
Termin wykonania zamówienia: siedem dni od dnia zawarcia umowy.
Gwarancja min: 36 miesięcy.

Wymagania:
Oferta złożona przez Wykonawcę nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans cenowy ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umowy, jak również ceny z Wykonawcami. Ostateczna decyzja o podjęciu negocjacji w danym zakresie należy do Zamawiającego.
Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny 100 %
Tryb udzielenia zamówienia:
W związku z faktem, iż wartość niniejszego zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Ośrodku Sportu i Rekreacji ,,Wyspiarz".

Kontakt:
Dane do kontaktu: Kamila Mazurek - Kierownik Kempingu tel. 512 937 652.
Zamawiający:
Nabywca: Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście NIP: 855-15-71-375
Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Wyspiarz", ul. Matejki 22,72-600 Świnoujście

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.