Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i montaż poręczy ze stali nierdzewnej

Przedmiot:

Wykonanie i montaż poręczy ze stali nierdzewnej

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul.Narutowicza 20/22
90-135 Łódź
powiat: Łódź
042 664 79 10
sekretariat@filharmonia.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż poręczy ze stali nierdzewnej na dwóch klatkach owalnych zlokalizowanych wewnątrz budynku Filharmonii. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania owalnych klatek schodowych. Poręcze muszą być wykonane ze stali nierdzewnej o kolorystyce, strukturze analogicznej jak poręcze już istniejące, tak aby zachować estetykę wewnętrznych barier w budynku Filharmonii. Poręcze winny mieć średnicę 0,05 m i winny być zainstalowane w odległości 0,05 m krawędzi poręczy od lica ściany. Poręcze przyścienne objęte zapytaniem mają stanowić uzupełnienie w stosunku do istniejących balustrad zewnętrznych na tych klatkach owalnych.
Orientacyjna długość poręczy na klatkach schodowych wynosi 2 x 19,5 metra. Zamawiający załącza :
o Zdjęcia klatek owalnych z poglądowo zaznaczonymi przykładowymi miejscami przeznaczonymi do zamontowania barierek - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
o Rysunki (rzuty) przedstawiające klatki owalne na wszystkich kondygnacjach z oznaczonymi miejscami przeznaczonymi do montażu barierek - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnej informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym umówieniu - tel. kontaktowy 42 664 79 60, 603 310 086 w godz. 9.00 - 15.00.
Złożona oferta powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty związane z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień oraz koszty związane z zabezpieczeniem przed zniszczeniem elementów obiektu FŁ, koszty związane z doprowadzeniem do stanu pierwotnego otoczenia i miejsc, w których prowadzone były roboty.
Sposób prowadzenia robót budowlanych powinien być dostosowany do specyfiki, charakteru i położenia obiektu Filharmonii.
Za wykonane roboty obowiązuje cena ryczałtowa, obejmująca cały zakres robót koniecznych do wykonania ww. prac.
Za roboty nieujęte w kalkulacji kosztów przedstawionej w ofercie, a konieczne do wykonania przy realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, przepisami BHP i p.poż. (w tym przepisami BHP i p.poż. obowiązującymi w Filharmonii Łódzkiej) jak też warunkami zawartej przez strony umowy.
Filharmonia Łódzka jest w posiadaniu dokumentacji projektowej powykonawczej opracowanej dla budynku przekazanej w dniu przekazania nowo-wybudowanego obiektu do użytkowania (dokumentacja z 2004r.), która może zostać udostępniona w siedzibie Zamawiającego - po wcześniejszym umówieniu tel. kontaktowy 42 664 79 60 w godz. 9.00-15.00.

Składanie ofert:
Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@filharmonia.lodz.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, sekretariat II piętro w terminie do godziny 11.00 dnia 12.06.2018 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 20.08.2018 r.

Wymagania:
Za moment złożenia oferty uznaje się jej wpłynięcie do Zamawiającego.
? Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu i wg formularza ofertowego - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać: ? Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 3 do zapytania)
KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
cena (znaczenie procentowe kryterium: 100 %)
UWAGI
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości procedury związanej ze złożonym zapytaniem ofertowym bez wyboru oferenta. W załączeniu przesyłamy istotne postanowienia umowy. Złożenie oferty oznacza ich akceptację.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 42 664 79 60 lub pod nr
603 310 086 z Iwoną Miśkiewicz lub Krzysztofem Sałkiem lub drogą elektroniczną
i.miskiewicz@filharmonia.lodz.pl, krzysztof.salek@filharmonia.lodz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.