Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowych

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowych

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobre
Ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
powiat: miński
tel. (25) 7571190 w. 27, fax. (25) 7571190 w. 40
urzad@gminadobre.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Dobre
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oraz rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Dobre.
2.1. Wykonanie dokumentacji projektowych wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia

na budowę:

- miejscowość Kąty Borucza: rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego

- budowa nowego odcineka o długości ok. 600 mb wzdłuż drogi powiatowej o nr

ewidencyjnym 231/1 - załącznik graficzny nr 1 oraz odcinka o długości ok. 400 mb

( podwieszenie przewodu na istniejących słupach na odcinku ok. 250 mb oraz nowy odcinek
-długości 150 wzdłuż drogi powiatowej o nr ew. 401 - załączik graficzny nr 1a

- miejscowość Kobylanka: rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego

- budowa nowego odcinka o długości ok. 300 mb wzdłuż drogi powiatowej o nr

ewidencyjnym 51 oraz drogi gminnej o nr ewidencyjnym 49/3 oraz podwieszenie przewodu

oświetleniowego na istniejących słupach na odcinku ok. 200 mb wzdłuż drogi powiatowej o

nr ewidencyjnym 49/4 - załącznik graficzny nr 2

- miejscowość Sołki: rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego - dobudowa nowego

odcinka na długości ok. 100 mb wzdłuż drogi wojewódzkiej 637 relacji Warszawa Węgrów

- załącznik graficzny nr 3

- miejscowość Rąbierz Kolonia: budowa oświetlenia ulicznego na odcinku o długości ok.

500 mb wzdłuż drogi gminnej 257/1 - załącznik graficzny nr 4
Na załączonych do zapytania ofertowego załącznikach graficznych, przedstawiono orientacyjny zakres poszczególnych odcinków oświetelnia ulicznego.
Do wykonawcy należy zaprojektowanie lokalizacji słupów (tam gdzie okaże się to konieczne)
i lamp oświetlenia zgodnie z wymaganymi normami i przepisami oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i oświadczeń o dysponowaniu terenem na cele budowlane.
Przed złożeniem oferty i rozpoczęciem prac zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.
3. ZAKRES ZAMÓWIENIA:
3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających

pozwolenia na budowę.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień,

zezwoleń, podkładów mapowych, warunków technicznych, zwiększenia mocy, itp.

dokumentów koniecznych do uzyskania zgłoszeń lub pozwolenia na budowę.

3.3 Wykonanwca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego dla

wykonanych projektów wymaganych prawem odpowiednio: stosownych uzgodnień z

właściwym terytorialnie Rejonem Energetycznym, prawomocnych zgłoszeń robót nie

wymagających pozwolenia na budowę oraz pozwoleń na budowę.

3.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie przedmiarów robót,

kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót, jak również uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

energetycznej.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem " OŚWIETLENIE ULICZNE - DOKUMENATCJA PROJEKTOWA", w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

do dnia 14.06.2018 do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
15 października 2018 rok

Wymagania:
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena całości zamówienia 100%

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,

w godzinach pracy urzedu, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.