Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elektrycznego osprzętu instalacyjnego, źródeł światła oraz elementów AKPiA

Przedmiot:

Zakup elektrycznego osprzętu instalacyjnego, źródeł światła oraz elementów AKPiA

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
Telefon +48 44 735 1882, Faks +48 44 735 1882
ewa.sek@gkpge.pl
https://swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=18981&expired=
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup elektrycznego osprzętu instalacyjnego, źródeł światla oraz elementów AKPiA dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Zakup elektrycznego osprzętu instalacyjnego, źródeł światla oraz elementów AKPiA dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów; Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

Dokument nr: GEK/PMR-ELB/07126/2018

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ Do pobrania na stronie internetowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (www.pgegiek.pl) lub u p. Ewa Sęk tel. 044 735 18-82, e-mail: ewa.sek@gkpge.pl w godz. 8:00 - 14:00 w dni robocze.
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do niedzieli
Godziny pobrania SIWZ całą dobę
Opłata za SIWZ
Uwagi 1.Informacje ogólne
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetarg, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno
w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi . Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych w zakresie zaoferowanych cen.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyn.
3. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
4. Prowadząca postępowanie upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
5. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK.
6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postepowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
Powrót do listy ogłoszeń

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert Miejsce składania ofert: oferty.elb.gieksa@gkpge.pl do dnia 13-06-2018 roku do godz. 12:00" z dopiskiem 111 - GEK/PMR-ELB/07126/2018 Ewa Sęk. W tytule wiadomości Wykonawca zobowiązany jest podać: 111 /GEK/PMR-ELB/07126/2018 Ewa Sęk, termin składania ofert: 13-06-2018 rok, godz. 12:00.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2018-06-13 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatówmiejsce wskazane przez Zamawiającego, na warunkach DDP Rogowiec koło Bełchatowa wg formuły Incoterms 2010.
Termin wykonania zamówienia Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

Wymagania:
Składanie ofert częściowych TAK
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu CZĘŚĆ I:
Zgodnie z pkt. 6.2.6.1 Procedury 10032/C odstąpiono od definiowania warunków udziału w postepowaniu. - 100,00%
CZĘŚĆ II:
Zgodnie z pkt. 6.2.6.1 Procedury 10032/C odstąpiono od definiowania warunków udziału w postepowaniu. - 100,00%
CZĘŚĆ III:
Zgodnie z pkt. 6.2.6.1 Procedury 10032/C odstąpiono od definiowania warunków udziału w postepowaniu. - 100,00%
CZĘŚĆ IV:
Zgodnie z pkt. 6.2.6.1 Procedury 10032/C odstąpiono od definiowania warunków udziału w postepowaniu. - 100,00%
CZĘŚĆ V:
Zgodnie z pkt. 6.2.6.1 Procedury 10032/C odstąpiono od definiowania warunków udziału w postepowaniu. - 100,00%

Uwagi:
Okres związania ofertą przez okres 60 dni
Kryteria oceny ofert CZĘŚĆ I:
Cena - 100,00%
CZĘŚĆ II:
Cena - 100,00%
CZĘŚĆ III:
Cena - 100,00%
CZĘŚĆ IV:
Cena - 100,00%
CZĘŚĆ V:
Cena - 100,00%

Kontakt:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
Telefon +48 44 735 1882
Faks +48 44 735 1882
E-mail ewa.sek@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Ewa Sęk
Telefon kontaktowy +48 44 735 1882

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.