Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont łazienki damskiej

Przedmiot:

Remont łazienki damskiej

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 w Toruniu
ul. Dziewulskiego 41c
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 56 650-80-30
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 w Toruniu
działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na remont łazienki damskiej.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki damskiej według kosztorysu nakładczego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: SPS19/AG/341-1/18

Otwarcie ofert: 3. Ocena ofert odbędzie się w dniu 12.06.2018r. o godz. 10:30, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone do dnia 13.06.2018r. na stronie internetowej szkoły pod adresem www.sp19torun.szkolnastrona.pl

Specyfikacja:
VIII. Dodatkowe informacje:
Oferent ma prawo oględzin miejsca pracy po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 56 650-80-30
Oferent będzie zobowiązany do użycia materiałów wskazanych w kosztorysie oraz przedstawienia przy odbiorze wszelkich atestów, kart technicznych, deklaracji zgodności na użyte materiały wraz z oświadczeniem, że użyto ich przy pracach remontowych.

Składanie ofert:
IV. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 12.06.2018r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz dopiskiem: ,,Oferta na remont łazienki damskiej"
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia: 25.06.2018r. do 10.08.2018r.

Wymagania:
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Do formularza należy dołączyć aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub KRS (potwierdzony za zgodność z oryginałem) oraz co najmniej dwa listy referencyjne potwierdzające dobrą jakość wykonanych prac zgodnych z niniejszym zaproszeniem.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
V. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. 100% cena
2. W przypadku zaproponowania tej samej ceny Dyrektor szkoły może zaprosić oferentów do złożenia ofert ustnych.
3. Dyrektor szkoły może zwrócić się do każdego oferenta o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących jego oferty.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która będzie spełniała wymogi formalne.
5. Dyrektor szkoły może bez podania przyczyny:
a. zamknąć zaproszenie do składania ofert bez wybrania jakiejkolwiek oferty,
b. unieważnić zaproszenie do składania ofert.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej szkoły pod adresem www.sp19torun.szkolnastrona.pl
VII. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace: 24 miesiące

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pani Wanda Zielińska pod nr tel. 56 650 80 30

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.