Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego

Przedmiot:

Wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WIELISZEW
ul. Modlińska 1
05-135 Wieliszew
powiat: legionowski
tel. (22) 782-27-32, fax (22) 782-27-22
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wieliszew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego obiektów gminnych na terenie Gminy Wieliszew.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego obiektów gminnych, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane w następujących obiektach:
a) budynek siedziby Urzędu Gminy w Wieliszewie wraz z Przychodnią Zdrowia oraz budynkiem Przedszkola,
b) budynki Ochotniczych Straży Pożarnych w Skrzeszewie, Janówku Pierwszym, Kałuszynie oraz w Wieliszewie,
c) budynek komunalny w Wieliszewie przy ul. Niepodległości 1a - brak książki obiektu,
d) budynki komunalne, które nie są obecnie użytkowane (pustostany) - brak książek obiektów:
- budynek dawnego komisariatu Policji w Skrzeszewie wjazd od ul. Nowodworskiej ,
- budynek w Okuninie, ul. Nowodworska 5
- budynek w Krubinie przy ul. Witosa 30,
e) place zabaw i boiska sportowe:
- plac zabaw w Michałowie-Reginowie (za Domem Ogrodnika),
- boisko w Michałowie-Reginowie przy ul. Wrzosowej - brak książki obiektu,
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Łajskach przy ul. Nowodworskiej 26,
- plac zabaw w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 1 (Przedszkole Samorządowe nr 1),
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wieliszewie, ul. Modlińska 60,
- plac zabaw przy Hali Sportowej w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 65,
- kompleks zabawowo - sportowy z siłownią zewnętrzną na osiedlu Modlińska 110-144 w Wieliszewie,
- plac zabaw w Wieliszewie przy ul. 600-lecia 33(przy przystanku),
- plac zabaw w Wieliszewie przy ul. 600-lecia 37 (obok boiska),
- boisko sportowe z siłownią zewnętrzną w Wieliszewie przy ul. 600-lecia,
- plac zabaw na plaży przy ul. 600-lecia w Wieliszewie,
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Komornicy ul. Wspólna,
- plac zabaw w Poddębiu przy ul. Sosnowej - brak książki obiektu
- plac zabaw w Skrzeszewie przy ul. Szkolnej (Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie),
- boisko ORLIK w Skrzeszewie przy szkole,
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Skrzeszewie przy ul. Kościelnej 78 (za OSP),
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Kałuszynie przy ul. Mickiewicza,
- plac zabaw w Topolinie przy ul. Kościelnej - brak książki obiektu,
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Olszewnicy Nowej,
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Olszewnicy Starej ul. Mała (brak książki obiektu),
- boisko sportowe w Olszewnicy Starej przy ul. (brak książki obiektu)
- plac zabaw w Krubinie przy ul. Jeziornej.
- plac zabaw i boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Janówku - na boisko brak książki obiektu,
- plac zabaw w Górze przy ul. Rzecznej,
- plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Janówku (osiedle Kwiatowa) - brak książki obiektu,
- boisko sportowe w Łajskach przy ul. Sikorskiego - brak książki obiektu.
2) Przegląd urządzeń przeciwpożarowych:
- Urząd Gminy Wieliszew - 11 gaśnic i 3 hydranty wewnętrzne,
- Przedszkole samorządowe w budynku UG Wieliszew - 3 gaśnice i 1 koc,
- ośrodek zdrowia w budynku UG Wieliszew - 1 gaśnica i 1 koc,
- Hala Sportowa w Wieliszewie 15 gaśnic, 3 hydranty wewnętrzne i 4 koce,
- Budynek Przedszkola Samorządowego w Janówku - 3 gaśnice i 1 koc,
- Ośrodek Zdrowia w Janówku Pierwszym - 2 gaśnice i 2 koc,
- OSP Krubin - 11 gaśnic i 1 koc,
- OSP Wieliszew - 9 gaśnic,
- OSP Janówek - 4 gaśnice,
- OSP Kałuszyn - 8 gaśnic
3) Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądu: stanu przewodów kominowych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznej.
4) Dla wskazanych w pkt 1 budynków, boisk i placów zabaw, które nie mają założonych książek obiektu należy je założyć

CPV: 71.53.00.00-2

Dokument nr: ZZP.271.1.81.2018.PR

Specyfikacja:
2. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew, pok. 104,
lub drogą elektroniczną e-mail:

Składanie ofert:
Ofertę można wysłać mailowo (skan oferty podpisany przez osobę upoważnioną) na adres: lub złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta.
Termin składania ofert upływa 13 czerwca 2018 r. o godzinie 12.00

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
- od dnia podpisania umowy do dnia 16.07.2018 r.

Wymagania:
4. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena - 100%
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C =
C min
x 100 pkt
C o
gdzie:
C min
- cena brutto oferty najtańszej

C o
- cena brutto oferty ocenianej
Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie.
6. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
6.1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ,,Oferta cenowa".
6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6.3 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6.4 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
6.5 Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Gmina Wieliszew Referat Zakupów i Zamówień Publicznych ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
oraz opisane:
OFERTA na:
,,Wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego obiektów na terenie Gminy Wieliszew."
7. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty - zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
8. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZANA WYBRANEMU WYKONAWCY TELEFONICZNIE, MAILEM LUB DROGĄ POCZTOWĄ.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury Pana Piotra Roze, tel.: +48 22 782-18-81.
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Panią Różę Zalewską, tel.:+48 22 774-57-59.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.