Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
520z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11879z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zabiegów z zakresu Hodowli Lasu

Przedmiot:

Wykonanie zabiegów z zakresu Hodowli Lasu

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: INSTYTUT DENDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Parkowa 5
62-035 KÓRNIK
powiat: poznański
tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166, tel. 796 360 310
idadmin@man.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: KÓRNIK
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE USŁUGI
(zaproszenie do składania ofert)
-wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579), prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zamówień publicznych do kwoty nie przekraczającej równowartości 30 000 euro z dnia 21 października 2015 r.
Przedmiotem postępowania jest wykonanie zabiegów z zakresu Hodowli Lasu w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec - koszenie mechaniczne upraw wg poniższego wyszczególnienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

I koszenie: czerwiec 2018 roku, powierzchnia 7,94 ha
II koszenie: lipiec-sierpień 2018 roku, powierzchnia 0,59 ha
III koszenie wrzesień 2018 roku, powierzchnia 7,94 ha
Lp.
wydzielenie
Opis robót
j.m.
ilość
1
1Ab
KOSZ-CHN
ha
3,66
2
3c
KOSZ-CHN
ha
3,80
3
3g
KOSZ-CHN
ha
1,82
4
3r
KOSZ-CHN
ha
1,02
5
4ax
KOSZ-CHN
ha
0,76
6
6l
KOSZ-CHN
ha
0,50
7
9a
KOSZ-CHN
ha
1,90
8
11t
KOSZ-CHN
ha
0,75
9
12j
KOSZ-CHN
ha
2,26
suma

ha
16,47

Dokument nr: 31/30000/2018

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta cenowa na wykonanie usług z zakresu hodowli lasu 31/30000/2018 " do 13 czerwca 2018 roku w sekretariacie nr pokoju 109 Instytutu do godz. 1230 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: idadmin@man.poznan.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
Termin związania ofertą - 14 dni.
Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 powinny zawierać proponowaną cenę na wszystkie elementy zamówienia ujęte w opisie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy oświadczenie (zgodnie ze wzorem - załączniki nr 3), że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 przywołanej powyżej ustawy i wypis z odpowiedniego rejestru o działalności gospodarczej potwierdzony za zgodność z oryginałem.
Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z póź. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa wg wzoru załącznika nr 2 do ogłoszenia (dotyczy zamówienia na kwotę powyżej 15000,00 zł. netto) lub zostanie wysłane pisemne zamówienie na dostawę (kwota poniżej 15000,00 zł. netto).

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego: www.idpan.poznan.pl/bip.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Damian Maciejewski tel. 796 360 310; e-mail: idadmin@man.poznan.pl w godzinach od 730 do 1530.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.